GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
28/02/24 Curs de referència: 2022-23
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 2,9% 3,8 15,2% 12,5% 93,3% 87,5% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 98,4% 56 62,9% + Taxa de rendiment a 1er curs 86,3% 39 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 65,9% 34,1% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
20 9,51 16 7,21 1,40