DOBLE TITULACIÓ DE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2013) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
17/03/23 Curs de referència: 2021-22
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 1,2% 5,0 3,1% 16,7% 98,3% 76,7% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 100,0% 73 87,7% + Taxa de rendiment a 1er curs 98,2% 100 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 94,4% 5,6% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
20 9,88 1,33 30 7,33