Pla d'estudis GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES (2017) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,00 + Mitjana d'edat estudiants 61,5% 53,6 0,0% 65,4% 90,0% 97,0% 31 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 18 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,1 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 53,8% 46,2% Dones Homes 8,43 0