Pla d'estudis CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,50 + Mitjana d'edat estudiants 21,4% 42,6 35,7% 84,2% 64,3% 98,1% 32 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,3 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 57,1% 42,9% Dones Homes s.d. (*) 0