Pla d'estudis ENVELLIMENT I SALUT (2010) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 0,92 + Mitjana d'edat estudiants 13,6% 47,6 9,5% 93,1% 85,7% 99,6% 31 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 9 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,2 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 86,4% 13,6% Dones Homes 8,51 0