GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
17/03/23 Curs de referència: 2021-22
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 10,2% 4,3 19,0% 26,3% 82,4% 62,5% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 94,3% 58 50,7% + Taxa de rendiment a 1er curs 81,7% 118 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 69,3% 30,7% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
22 8,07 1,15 2 7,4