Pla d'estudis GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES (2017) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 05/08/22 Curs de referència: 2020-21
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,76 + Mitjana d'edat estudiants 62,5% 57,3 0,0% 94,4% 100,0% 97,0% 27 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 12 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,1 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 75,0% 25,0% Dones Homes 8,34 1