Pla d'estudis CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 05/08/22 Curs de referència: 2020-21
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,64 + Mitjana d'edat estudiants 21,1% 44,7 17,4% 94,1% 78,3% 94,0% 34 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,4 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 57,9% 42,1% Dones Homes s.d. (*) 0