Pla d'estudis ENVELLIMENT I SALUT (2010) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 05/08/22 Curs de referència: 2020-21
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,00 + Mitjana d'edat estudiants 5,0% 49,4 11,8% 97,6% 76,5% 100,0% 29 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 11 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,3 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 70,0% 30,0% Dones Homes 8,73 0