GRAU EN GESTIÓ DE TURISME I HOTELERIA (2018) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
11/07/22 Curs de referència: 2020-21
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 13,2% 0,0 20,4% 86,1% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 60 79,9% + Taxa de rendiment a 1er curs 81,4% 43 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 69,2% 30,8% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
21 5,00 0,79 4 7,37