GRAU EN FISIOTERÀPIA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
11/07/22 Curs de referència: 2020-21
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 3,3% 4,0 8,0% 8,8% 93,7% 88,8% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 95,8% 59 42,2% + Taxa de rendiment a 1er curs 89,3% + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 57,1% 42,9% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
22 9,69 2,00 1 7,56