EVOLUCIÓ DE L'OFERTA I LA DEMANDA EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PERFIL DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS SEGONS LA UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA (2) TESIS DEFENSADES SEGONS DEDICACIÓ  PERFIL DELS DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI EVOLUCIÓ DEL TOTAL D'ESTUDIANTS
Curs Acadèmic Estudiants Estudiants (Dones) Estudiants (Homes) % Estudiants amb contracte PIPF (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) % Estudiants a temps complet % Estudiants a temps parcial % Estudiants estrangers
2015-16 15 13 2 13% 8% 50% 60% 40% 13%
2016-17 27 25 2 11% 8% 50% 52% 48% 19%
2017-18 40 38 2 8% 5% 50% 58% 43% 20%
2018-19 47 41 6 6% 7% 0% 51% 49% 34%
2019-20 49 43 6 10% 12% 0% 47% 53% 37%
2020-21 56 47 9 13% 15% 0% 39% 61% 29%
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Curs Acadèmic Tesis defensades % Mencions internacionals Resultats científics de les tesis (3) Durada mitjana a temps complet (en anys) Durada mitjana a temps parcial (en anys) % Abandonament % Estades de recerca (3)
2015-16 0 0% 0 0,0 0,0 14% 0%
2016-17 0 0% 0 0,0 0,0 7% 4%
2017-18 3 33% 0 2,5 0,9 0% 5%
2018-19 3 33% 0 2,6 4,1 9% 2%
2019-20 3 33% 0 4,8 0,0 5% 4%
2020-21 8 50% 2 4,0 4,4 0% 4%
URV Resta de Catalunya Resta d'Espanya Internacionals NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa. NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD). NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.
NOTA (5): Nombre de sexennis obtinguts pels directors de tesis defensades en el programa en els darrers anys en relació amb els potencials sol·licitants.
No s'inclouen els sexennis dels directors externs a la URV ni els directors amb CV assimilats a sexennis com RyC, ICREA, etc. 
Programa de Doctorat en Infermeria i Salut
Curs Acadèmic Directors/es del programa de la URV (4) Directores del programa de la URV (Dones) (4) Directors del programa de la URV (Homes) (4) Directors/es de tesis defensades % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5)
2015-16 18 15 3 0 0%
2016-17 21 17 4 0 0%
2017-18 23 17 6 4 100%
2018-19 25 19 6 5 100%
2019-20 32 24 8 6 100%
2020-21 44 31 13 6 50%
NOTA (1): Els contractes de PIPF inclouen les següents tipologies: FPU, FPI, FI, contractes propis del programa Martí i Franquès de la URV (Estàndar i CoFund), beques de la Fundació Carolina, i COI. Data de càrrega de les dades:  11/05/2022