EVOLUCIÓ DE L'OFERTA I LA DEMANDA EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PERFIL DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS SEGONS LA UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA (2) TESIS DEFENSADES SEGONS DEDICACIÓ  PERFIL DELS DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI EVOLUCIÓ DEL TOTAL D'ESTUDIANTS
Curs Acadèmic Estudiants Estudiants (Dones) Estudiants (Homes) % Estudiants amb contracte PIPF (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) % Estudiants a temps complet % Estudiants a temps parcial % Estudiants estrangers
2015-16 26 19 7 65% 63% 71% 96% 4% 19%
2016-17 33 22 11 36% 41% 27% 94% 6% 18%
2017-18 34 20 14 35% 30% 43% 91% 9% 29%
2018-19 37 24 13 35% 25% 54% 92% 8% 32%
2019-20 40 21 19 43% 48% 37% 95% 5% 30%
2020-21 40 23 17 45% 57% 29% 98% 3% 30%
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Curs Acadèmic Tesis defensades % Mencions internacionals Resultats científics de les tesis (3) Durada mitjana a temps complet (en anys) Durada mitjana a temps parcial (en anys) % Abandonament % Estades de recerca (3)
2015-16 0 0% 0 0,0 0,0 0% 19%
2016-17 4 100% 2 3,2 0,0 0% 12%
2017-18 5 80% 5 3,4 0,0 4% 24%
2018-19 12 67% 3 3,5 0,0 0% 14%
2019-20 7 57% 3 3,5 0,0 0% 5%
2020-21 8 75% 7 3,5 0,0 0% 28%
URV Resta de Catalunya Resta d'Espanya Internacionals NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa. NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD). NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.
NOTA (5): Nombre de sexennis obtinguts pels directors de tesis defensades en el programa en els darrers anys en relació amb els potencials sol·licitants.
No s'inclouen els sexennis dels directors externs a la URV ni els directors amb CV assimilats a sexennis com RyC, ICREA, etc. 
Programa de Doctorat en Nutrició i Metabolisme
Curs Acadèmic Directors/es del programa de la URV (4) Directores del programa de la URV (Dones) (4) Directors del programa de la URV (Homes) (4) Directors/es de tesis defensades % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5)
2015-16 26 15 11 0 0%
2016-17 27 15 12 6 100%
2017-18 31 20 11 7 100%
2018-19 36 24 12 20 100%
2019-20 41 26 15 12 100%
2020-21 48 26 22 6 80%
NOTA (1): Els contractes de PIPF inclouen les següents tipologies: FPU, FPI, FI, contractes propis del programa Martí i Franquès de la URV (Estàndar i CoFund), beques de la Fundació Carolina, i COI. Data de càrrega de les dades:  11/05/2022