EVOLUCIÓ DE L'OFERTA I LA DEMANDA EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PERFIL DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS SEGONS LA UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA (2) TESIS DEFENSADES SEGONS DEDICACIÓ  PERFIL DELS DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI EVOLUCIÓ DEL TOTAL D'ESTUDIANTS
Curs Acadèmic Estudiants Estudiants (Dones) Estudiants (Homes) % Estudiants amb contracte PIPF (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) % Estudiants a temps complet % Estudiants a temps parcial % Estudiants estrangers
2015-16 109 53 56 38% 42% 34% 0% 0% 38%
2016-17 141 65 76 14% 18% 11% 0% 0% 39%
2017-18 152 66 86 18% 18% 17% 0% 0% 43%
2018-19 162 67 95 15% 15% 16% 99% 1% 44%
2019-20 169 65 104 15% 8% 19% 99% 1% 47%
2020-21 157 58 99 17% 10% 21% 99% 1% 46%
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Curs Acadèmic Tesis defensades % Mencions internacionals Resultats científics de les tesis (3) Durada mitjana a temps complet (en anys) Durada mitjana a temps parcial (en anys) % Abandonament % Estades de recerca (3)
2015-16 4 25% 2 2,4 0,0 0% 11%
2016-17 19 32% 8 3,1 0,0 0% 13%
2017-18 28 43% 3 3,8 0,0 2% 11%
2018-19 26 81% 14 3,9 0,0 1% 8%
2019-20 34 59% 11 3,8 0,0 1% 7%
2020-21 38 42% 14 3,9 0,0 0% 8%
URV Resta de Catalunya Resta d'Espanya Internacionals NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa. NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD). NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.
NOTA (5): Nombre de sexennis obtinguts pels directors de tesis defensades en el programa en els darrers anys en relació amb els potencials sol·licitants.
No s'inclouen els sexennis dels directors externs a la URV ni els directors amb CV assimilats a sexennis com RyC, ICREA, etc. 
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
Curs Acadèmic Directors/es del programa de la URV (4) Directores del programa de la URV (Dones) (4) Directors del programa de la URV (Homes) (4) Directors/es de tesis defensades % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5)
2015-16 39 20 19 6 100%
2016-17 39 20 19 27 100%
2017-18 41 20 21 31 100%
2018-19 40 22 18 27 90%
2019-20 76 34 42 28 89%
2020-21 78 36 42 22 71%
NOTA (1): Els contractes de PIPF inclouen les següents tipologies: FPU, FPI, FI, contractes propis del programa Martí i Franquès de la URV (Estàndar i CoFund), beques de la Fundació Carolina, i COI. Data de càrrega de les dades:  11/05/2022