EVOLUCIÓ DE L'OFERTA I LA DEMANDA EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PERFIL DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS SEGONS LA UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA (2) TESIS DEFENSADES SEGONS DEDICACIÓ  PERFIL DELS DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI EVOLUCIÓ DEL TOTAL D'ESTUDIANTS
Curs Acadèmic Estudiants Estudiants (Dones) Estudiants (Homes) % Estudiants amb contracte PIPF (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) % Estudiants a temps complet % Estudiants a temps parcial % Estudiants estrangers
2015-16 75 53 22 17% 21% 9% 77% 23% 17%
2016-17 96 63 33 11% 14% 6% 69% 31% 14%
2017-18 122 85 37 11% 13% 8% 66% 34% 18%
2018-19 128 94 34 14% 14% 15% 54% 46% 15%
2019-20 140 97 43 17% 15% 21% 48% 52% 11%
2020-21 141 94 47 17% 16% 19% 42% 58% 13%
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Curs Acadèmic Tesis defensades % Mencions internacionals Resultats científics de les tesis (3) Durada mitjana a temps complet (en anys) Durada mitjana a temps parcial (en anys) % Abandonament % Estades de recerca (3)
2015-16 6 17% 11 2,0 0,0 5% 7%
2016-17 12 25% 13 2,7 2,1 5% 4%
2017-18 13 15% 14 3,4 2,4 1% 2%
2018-19 11 36% 12 3,1 4,0 1% 4%
2019-20 11 45% 7 4,1 3,1 2% 4%
2020-21 17 24% 4 4,2 3,2 0% 4%
URV Resta de Catalunya Resta d'Espanya Internacionals NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa. NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD). NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.
NOTA (5): Nombre de sexennis obtinguts pels directors de tesis defensades en el programa en els darrers anys en relació amb els potencials sol·licitants.
No s'inclouen els sexennis dels directors externs a la URV ni els directors amb CV assimilats a sexennis com RyC, ICREA, etc. 
Programa de Doctorat en Biomedicina
Curs Acadèmic Directors/es del programa de la URV (4) Directores del programa de la URV (Dones) (4) Directors del programa de la URV (Homes) (4) Directors/es de tesis defensades % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5)
2015-16 86 39 47 12 100%
2016-17 93 44 49 19 90%
2017-18 92 43 49 24 100%
2018-19 105 50 55 21 100%
2019-20 131 64 67 24 100%
2020-21 149 76 73 22 70%
NOTA (1): Els contractes de PIPF inclouen les següents tipologies: FPU, FPI, FI, contractes propis del programa Martí i Franquès de la URV (Estàndar i CoFund), beques de la Fundació Carolina, i COI. Data de càrrega de les dades:  11/05/2022