Pla d'estudis ENGINYERIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (2016) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 210% +  Mitjana d'edat estudiants 14% 57% 47,9 0% 95% 96% 96% 27 PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19 17