Pla d'estudis PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 116% +  Mitjana d'edat estudiants 48% 13% 53,1 14% 97% 86% 99% 32 PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19 38