Pla d'estudis INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (2018) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 93% +  Mitjana d'edat estudiants 81% 13% 49,4 98% 99% 26 URV- No s'han obtingut dades PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19 10