Pla d'estudis CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2018-19 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2018-19 MATRÍCULA INDICADORS 2018-19 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 83% +  Mitjana d'edat estudiants 74% 7% 51,8 31% 85% 63% 96% 29 PIRÀMIDE D'EDATS 2018-19