Pla d'estudis PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 104% +  Mitjana d'edat estudiants 50% 0% 53,4 6% 93% 92% 99% 33 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18 31