Pla d'estudis INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2012) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 65% +  Mitjana d'edat estudiants 88% 5% 28,1 30% 89% 25% 88% 33 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18