Pla d'estudis CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 108% +  Mitjana d'edat estudiants 67% 10% 49,7 20% 84% 80% 93% 29 PIRÀMIDE D'EDATS 2017-18