GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS (2017) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 30% 5,00 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 0 16% 0,0 39% 45% ACCÉS 2017-18  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 URV- No s'han obtingut dades Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 50 58% 95% + Taxa de rendiment a 1er curs 45% + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100)