GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 102% 5,48 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 7 5% 5,5 8% 30% 77% 27% ACCÉS 2017-18  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 84% 47 8% 97% + Taxa de rendiment a 1er curs 78% 45 + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100) 83