GRAU D'INFERMERIA (2016) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 252% 9,57 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 45 9% 0,0 10% 0% 92% 0% ACCÉS 2017-18  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 URV- No s'han obtingut dades Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 60 89% 66% + Taxa de rendiment a 1er curs 93% + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100)