GRAU D'INFERMERIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 0% 0,00 Nota de tall URV- No s'han obtingut dades +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 0 7% 4,1 12% 95% 78% ACCÉS 2017-18  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2017-18 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2017-18 MATRÍCULA INDICADORS 2017-18 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 95% 59 78% 23% + Taxa de rendiment a 1er curs + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100) 100