Pla d'estudis ENGINYERIA QUÍMICA (2013) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2016-17  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 200% +  Mitjana d'edat estudiants 47% 8% 44,9 4% 99% 93% 99% 24 PIRÀMIDE D'EDATS 2016-17 25