Pla d'estudis PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009) Glossari de termes
Ratio Demanda / Oferta: +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Percentatge d'estudiants internacionals +  Alumnes de pràctiques externes PROCEDÈNCIA 2016-17  TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Taxa d'eficiència 98% +  Mitjana d'edat estudiants 42% 3% 51,8 7% 94% 93% 98% 30 PIRÀMIDE D'EDATS 2016-17 26