GRAU D'INFERMERIA (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 103% 8,86 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 15 4% 4,2 0% 4% 90% 89% ACCÉS 2016-17  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2016-17 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 96% 58 84% 35% + Taxa de rendiment a 1er curs 63% + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100) 1,00