GRAU DE MEDICINA (2009) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 431% 12,30 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 2 5% 5,9 7% 15% 95% 84% ACCÉS 2016-17  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2016-17 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2016-17 MATRÍCULA INDICADORS 2016-17 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Mitjana crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 97% 59 67% 28% + Taxa de rendiment a 1er curs 92% + Grau de satisfacció amb els estudis (1-100) 1,00