GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (2010) Pla d'estudis Glossari de termes
Ratio Demanda en 1a opció / oferta: 103% 7,03 Nota de tall +  Taxa d'abandonament a 1er curs +  Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment +  Taxa de graduació +  Durada mitjana dels estudis (en anys) +  Percentatge d'estudiants estrangers +  Alumnes de pràctiques externes +  Alumnes  en mobilitat 2 9% 4,3 17% 32% 86% 62% ACCÉS 2015-16  DISTRIBUCIÓ D'EDATS 2015-16 TITULATS PER NOTA D'EXPEDIENT OFERTA-DEMANDA 2015-16 MATRÍCULA INDICADORS 2015-16 Matrícula Activitat Resultats Titulats +  Promig crèdits matriculats per curs +  Percentatge de dones +  Percentatge d'estudiants de Tarragona +  Taxa d'eficiència 91% 58 78% 75% + Taxa de rendiment a 1er curs 86% 104