Dret Privat, Processal i Financer

Aspectes relatius a la gestió de la plantilla de personal docent i investigador

 

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili es va constituir en sessió del Consell de Departament de Dret (16-10-2002), aprovat per Consell de Govern (24-10-2002) i ratificat pel Claustre de la Universitat Rovira i Virgili (29-11-2002).

 

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer està integrat per les següents àrees de coneixement: Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Processal, Dret Romà i Dret Civil.

 

Es tracta d’un departament actiu, amb professorat a temps complet encara no consolidat. Hi ha 5 catedràtics d’universitat, 1 catedràtic laboral, 2 titulars d’universitat, 1 titular d’escola universitària, 4 agregats, 2 agregats Interins, 4 lectors, 1 col·laborador permanent, 1 personal investigador d’accés al SECTI, 2 investigadors postdoctorals, 3 membres de personal investigador novell, 4 professors visitants, i la resta del professorat és associat.

 

El Departament imparteix docència en els següents ensenyaments: Dret, Relacions Laborals i Ocupació, Treball Social, Dret de l’Empresa i la Contractació, Advocacia, Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat, Economia, Turisme, Geografia i Ordenació del Territori, Dret Ambiental, Arqueologia Clàssica, Migracions i Mediació Social i en cursos de postgrau impartits per la Fundació URV.

 

Actuacions d’avaluació i millora

 

El nostre departament sempre ha estat favorable a la millora i avaluació de l’activitat docent impartida en els diferents ensenyaments en què participem. Mostra d’això és el gran nombre de professorat que forma part del Grup d’Innovació Docent (GID-URV), reconegut per l’ICE. Així mateix, la direcció d’aquest grup ha estat a càrrec de membres del nostre departament durant els darrers cursos, i seguirà estant-hi en el proper bienni.

LLEGIR MÉS

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

Tel. 977 558 379 – Fax 977 558 846

Dr. Ángel Urquizu Cavallé, director

Dra. Maria Font Mas, secretària