Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Rendició de comptes

 

Els objectius definits inicialment per a aquest curs acadèmic estan centrats al voltant dels tres aspectes fonamentals que consten en el nostre pla estratègic: captació, qualitat i consolidació del mapa d’ensenyaments del centre.

 

El segon aspecte que s’ha tingut en consideració de forma preferent ha esta la millora de la qualitat, incloent-hi totes les accions encaminades a la reducció de la taxa d’abandonament. Entre d’altres accions, s’ha treballat en el reforç del seguiment personalitzat dels estudiants de primer curs, a través de l’acció tutorial. També, amb l’ajuda dels departaments, hem establert cursos zero de suport per a assignatures “coll d’ampolla”, com la Física i les Matemàtiques, per facilitar la integració i la continuïtat dels estudis als alumnes de primer curs que hi presenten un nivell baix. Aquest ha estat el tercer any consecutiu. L’avaluació de l’impacte d’aquestes accions indica que encara tenim un llarg camí a recórrer, però que reforça l’interès dels alumnes per les assignatures difícils, com les esmentades. Amb tot, cal indicar que les titulacions de grau del centre van associades a una professió, i que, per tant, és imprescindible garantir la competència dels egressats, encara que, de vegades, el preu sigui unes taxes d’abandonament no tan baixes com es voldria. Una disminució del nombre d’estudiants d’entrada milloraria, significativament, el perfil d’entrada i també les taxes d’èxit i abandonament.

 

El centre ha obtingut, finalment, el segell EURACE per al grau d’Enginyeria Química, el d’Enginyeria Mecànica i el màster d’Enginyeria Química. També hem obtingut l’acreditació favorable del màster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera.

 

Cal també destacar que, enguany, hem inclòs un nou màster interuniversitari i a distància, el màster de Dinàmica de Fluids Computacional, dins del pla director de docència del centre. En el moment present ja hem lliurat la memòria per verificar-lo i iniciar les activitats el curs 2018-19.

 

LLEGIR MÉS

Campus Sescelades

Av. dels Països Catalans , 26 - 43007 Tarragona

Tel. 977 559 700·-  Fax 977 559 699