saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]


Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2017 2018 2019 2020 2021
Títol: Una mirada sobre la comunitat de parla nord-occidental lleidtana. La representació social de la llengua i els sentiments lingüístics
Autor: Annabel Gràcia Damas
Director: Francesc Feliu Torrent; Ramon Sistac I Vicén; Miquel Àngel Pradilla Cardona
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: Una mirada sobre la comunitat de parla nord-occidental lleidtana. La representació social de la llengua i els sentiments lingüístics
Autor: Annabel Gràcia Damas
Director: Francesc Feliu Torrent; Ramon Sistac I Vicén; Miquel Àngel Pradilla Cardona
Universitat: N/D
Any: 2020
País: N/D
Títol: El llenguatge de l\'obra dramàtica de Joan Puig i Ferreter
Autor: M. Teresa Domingo Masdéu
Director: Ginebra Serrabou, Jordi (Autor O Coautor) ; Jordi Ginebra Serrabou
Universitat: N/D
Any: 2017
País: N/D
Publicacions en Revista / Papers 
2017 2018 2019 2020 2021
Títol: The tri-argumental causative sentences with Catalan psychological verbs of interest
Autors: Abrines, Bartomeu; Royo, Caries;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Katalanistik
País: N/D
Títol: Les oracions triargumentals causatives dels verbs psicològics catalans dinterès
Autors: Bartomeu Abrines Llabrés; Carles Royo Bieto
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Katalanistik
País: N/D
Títol: Les oracions triargumentals causatives dels verbs psicològics catalans d¿interès
Autors: Bartomeu Abrines; Carles Royo
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Für Katalanistik (Zfk)
País: N/D
Títol: Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics del català
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Romance and Latin approaches to word structure features
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth i Isabel Pujol Payet
Any: 2021 Clau: Article
Revista: The Linguistic Review
País: N/D
Títol: Romance and Latin approaches to word structure features
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth; Pujol Payet, Isabel;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Linguistic Review
País: N/D
Títol: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HISTORY OF LANGUAGE AND THE HISTORY OF LITERATURE
Autors: Ginebra Serrabou, Jordi;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Manual of standardization in the Romance languages.
Autors: Ginebra, Jordi;
Any: 2021 Clau: Review
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: On "free" grammatical variation in a mixed lect: Clitic placement in Cypriot Greek
Autors: Grohmann, Kleanthes K.; Kambanaros, Maria; Leivada, Evelina; Pavlou, Natalia;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Sprachwissenschaft
País: N/D
Títol: Morphosyntactic inconsistency in cross-linguistic transfer: Pedagogical implications for teaching English questions to Chinese EFL learners
Autors: He, Qiaoling; Oltra-Massuet, Isabel;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Language Teaching Research
País: N/D
Títol: El tratamiento de los verbos deverbales: de Alemany Bolufer a la Morfología Distribuida
Autors: Isabel Oltra-Massuet
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Anexos De Revista De Lexicografía
País: N/D
Títol: Avaluant en temps de COVID-19: Les proves invertides o flipped exams per a una avaluació fiable i formadora
Autors: Isabel Oltra-Massuet; Georgina Alvarez-Morera; Celia Fullana
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Revista Del Congrés Internacional De Docència Universitària I Innovació (Cidui)
País: N/D
Títol: La relació entre història de la llengua i història literària
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Manual of standardization in the Romance languages, de Franz Lebsanft i Felix Tacke
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: Mind the (terminological) gap: 10 misused, ambiguous, or polysemous terms in linguistics
Autors: Leivada E; Murphy E
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Ampersand
País: N/D
Títol: On the phantom-like appearance of bilingualism effects on neurocognition: (How) should we proceed?
Autors: Leivada E; Westergaard M; Duñabeitia JA; Rothman J
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Bilingualism-Language And Cognition
País: N/D
Títol: Mid-level generalizations of generative linguistics: Experimental robustness, cognitive underpinnings and the interdisciplinarity paradox
Autors: Leivada, Evelina;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Zeitschrift Fur Sprachwissenschaft
País: N/D
Títol: The origins of music in (musi) language
Autors: Leivada, Evelina;
Any: 2021 Clau: Editorial
Revista: Behavioral And Brain Sciences
País: N/D
Títol: Bilinguals are better than monolinguals in detecting manipulative discourse
Autors: Leivada, Evelina; Mitrofanova, Natalia; Westergaard, Marit;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Plos One
País: N/D
Títol: Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Angel;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: Morphosyntactic inconsistency in cross-linguistic transfer: Pedagogical implications for teaching English questions to Chinese EFL learners
Autors: Qiaoling He; Isabel Oltra-Massuet
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Language Teaching Research
País: N/D
Títol: El règim i les accepcions del verb "encantar"
Autors: ROYO BIETO, CARLES
Any: 2021 Clau: Article
Revista: De Llengua I Societat. De La Proposta Fabriana A La Reforma Normativa De L¿iec
País: N/D
Títol: Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants
Autors: ROYO BIETO, CARLES
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Estudis Romànics, Iec
País: N/D
Títol: La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics del català
Autors: ROYO BIETO, CARLES
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: THE CONSTRAINT ON BARE NOUN PHRASES IN CATALAN PSYCHOLOGICAL VERBS
Autors: Royo, Carles;
Any: 2021 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Els verbs psicològics pronominals catalans i l¿alternança emotiva/volitiva
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Etudes Romanes De Brno
País: N/D
Títol: Language policy and the internationalization of universities: A focus on Estonian higher education
Autors: Gallego Balsa, Lidia;
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Treballs De Sociolingüística Catalana
País: N/D
Títol: Language Choice and Researcher's Stance in a Multilingual Ethnographic Fieldwork
Autors: Gallego-Balsa, Lidia;
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Applied Linguistics Review
País: N/D
Títol: An interview with Jonathan Rosa, expert in language, race, and education
Autors: Gallego-Balsà L
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Bellaterrajournal Of Teaching And Learning Language And Literature
País: N/D
Títol: Language(s), culture(s), ethnicity(-ies), social class and religious background: Intersections in researcher's identity and ethnography
Autors: Gallego-Balsà L
Any: 2020 Clau: Review
Revista: Applied Linguistics Review
País: N/D
Títol: On the encoding of negation by Source prefixes and the satellite-/verb-framed distinction: Evidence from Latin and Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Linguistic Variation
País: N/D
Títol: Derivación verbal y cambio tipológico: a propósito del latín -izare
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth i Isabel Pujol Payet
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Lingue Antiche E Moderne
País: N/D
Títol: THE YEAR FABRA 2018 (II)
Autors: Ginebra Serrabou, Jordi
Any: 2020 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Autors: Ginebra, Jordi
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Revista Ítaca
País: N/D
Títol: Conjugation Class
Autors: Isabel Oltra-Massuet
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Oxford Research Encyclopedia Of Linguistics
País: N/D
Títol: Estudi i edició del teatre de Rossend Arús i Arderiu a càrrec de Magí Sunyer
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Anuari Verdaguer
País: N/D
Títol: L\'Any Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (II)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: ¿Qui vol estudiar filologia catalana?
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: Els futurs del català
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Autors: ROYO BIETO, CARLES
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Dative Constructions In Romance And Beyond
País: N/D
Títol: Aspectos culturales en los manuales de E/LE destinados a alumnos de español fuera de sus fronteras lingüísticas: El Caso de los Manuales de español para argelinos
Autors: Rachid Nadir; Mar Gutiérrez-Colón Plana; Macià Riutort i Riutort
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Foro De Profesores De E-Le
País: N/D
Títol: L¿accepció causativa del verb «interessar» amb complement preposicional
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Open Generative Syntax Series
País: N/D
Títol: Managing the foreign language classroom translingually: the case of international students learning Catalan in a study abroad situation
Autors: Gallego-Balsa, Lidia; Cots, Josep Maria;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: International Journal Of Multilingualism
País: N/D
Títol: YEAR FABRA 2018 (I)
Autors: Ginebra, Jordi
Any: 2019 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: La llengua de Verdaguer vista per Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Anuari Verdaguer
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (I)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Revista Ítaca
País: N/D
Títol: Una entrevista amb Pompeu Fabra de 1932 no consignada fins ara
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Els Marges
País: N/D
Títol: Una entrevista amb Pompeu Fabra de 1932 no consignada fins ara
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Marges, Els. Revista De Llengua I Literatura
País: N/D
Títol: El mito de Sigurdo I de Noruega como cruzado
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Svmma. Revista De Cultures Medievals
País: N/D
Títol: Els futurs del català: aproximació a una dinàmica sociolingüística calidoscòpica
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Ehumanista/Ivitra
País: N/D
Títol: IV Jornades La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana (14 i 15 de juny de 2018)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: The Myth of Sigurd of Norway as a Crusader
Autors: Riutort i Riutort, Macia;
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Svmma. Revista De Cultures Medievals
País: N/D
Títol: L¿accepció causativa del verb "interessar" amb complement preposicional
Autors: Royo, Carles
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Els verbs psicològics pronominals catalans i l¿alternança emotiva/volitiva
Autors: Carles Royo
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Etudes Romanes De Brno
País: N/D
Títol: Generic and action-dependent abilities in Spanish 'Be capable'
Autors: Castroviejo, Elena; Oltra-Massuet, Isabel;
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Glossa. An Ambilingual Interdisciplinary Journal
País: N/D
Títol: 'That's how you make the most out of a stay': Positionings within, and perspectives on, the truly intercultural experience during study abroad
Autors: Gallego-Balsa, Lidia;
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Sintagma
País: N/D
Títol: Deriving ablative, privative, and reversative meanings in Catalan and Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Borealis (Tromsø)
País: N/D
Títol: Deriving ablative, privative, and reversative meanings in Catalan and Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Borealis: An International Journal Of Hispanic Linguistics
País: N/D
Títol: Observatori de Neologia (ed.) (2016): Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 14), 234 p.
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2018 Clau: Review
Revista: ESTUDIS ROMÁANICS
País: N/D
Títol: Quan la norma és descripció: de Pompeu Fabra a Joan Solà
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2018 Clau: Article
Revista:  Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (Eds.): Joan Solà¿ Una Memòria Viva
País: N/D
Títol: L\'Any Fabra: progrés i cloenda
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Caràcters: És Una Revista De Llibres
País: N/D
Títol: Pompeu Fabra, una llengua moderna per a una nació moderna
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: El Mapa Lingüístico Argelino
Autors: Nadir, Rachid Riutort, Macia Gutierrez-Colon, Mar
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Anaquel De Estudios Árabes
País: N/D
Títol: Verbs psicològics catalans: el cas d¿«agradar» i «interessar»
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: El «canvi i caiguda de preposicions» en el Tirant lo Blanch
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revista Valenciana De Filologia
País: N/D
Títol: Lexical combinatorics in Catalan
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Collocations And Other Lexical Combinations In Spanish. Theoretical, Lexicographic And Applied Perspectives
País: N/D
Títol: Quan els catalans van inventar Espanya [ressenya de Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat, Barcelona, Edicions 62, 2017]
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Review
Revista: Serra D'or
País: N/D
Títol: Rememorant un repte històric: antecedents en el procés de reconeixement i protecció de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Reptes Del Dret Lingüístic Català
País: N/D
Títol: El «canvi i caiguda de preposicions» en el ¿Tirant lo Blanch¿
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revista Valenciana De Filologia
País: N/D
Títol: Lutero como creador de la lengua literaria alemana moderna
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Tribuna Plural : La Revista Científica
País: N/D
Títol: Després de la tempesta arriba la calma? A propòsit de la dinamicitat de la política i la planifició lingüístiques en l\'àmbit de la llengua catalana
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: El model lingüístic educatiu a Catalunya el segle XXI. De l¿estabilitat a la resistència
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revista Valenciana De Filologia
País: N/D
Títol: Towards a morphosyntactic analysis of -ish
Autors: Oltra-Massuet, Isabel;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Word Structure
País: N/D
Títol: Syntactic priming as a test of argument structure: A self-paced reading experiment
Autors: Oltra-Massuet, Isabel; Sharpe, Victoria; Neophytou, Kyriaki; Marantz, Alec;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Frontiers In Psychology
País: N/D
Títol: Differential Indirect Object Marking in Romance (and how to get rid of it)
Autors: PINEDA, ANNA; ROYO, CARLES
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revue Roumaine De Linguistique-Romanian Review Of Linguistics
País: N/D
Títol: Després de la tempesta arriba la calma? A propòsit de la dinamicitat de la política lingüística en l'àmbit de la llengua catalana
Autors: Pradilla Cardona M
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Nivell de llengües dels futurs mestres
Autors: Rosa Brion Caiño; Natalia Fullana; Carles Royo Bieto
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Articles De Didactica De La Llengua I De La Literatura
País: N/D
Títol: Verbs psicològics catalans: el cas de "agradar" i "interessar"
Autors: Royo, Carles;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Llibres / Books 
2017 2018 2019 2020 2021
Títol: De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de l¿IEC
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Books
Títol: The Sociolinguistics of Higher Education Language Policy and Internationalisation in Catalonia
Autors: Josep Soler i Lídia Gallego Balsà
Any: 2019 Clau: Books
Títol: Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013)
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Any: 2018 Clau: Books
Títol: Minority Ethnic Students in Higher Education: Talking Multilingualism and Identity.
Autors: David Block Allen; Lídia Gallego Balsà
Any: 2017 Clau: Books
Títol: I Jornada \in memoriam\ de Josep Panisello: llengua i ensenyament : llengua estàndard i variació lingüística
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2017 Clau: Books
Títol: El coneixement del català 2011. Mapa sociolingüístic de Catalunya. Anàlisi sociolingüística del Cens de població de 2011
Autors: Pradilla, Miquel Àngel; Solé, Joan
Any: 2017 Clau: Books
Capítols de Llibre / Book chapters 
2017 2018 2019 2020 2021
Títol: Cognate objects across Albanian, English and Romance
Autors: Dalina Kallulli; Isabel Oltra-Massuet
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Prefixation
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: El tratamiento de los verbos deverbales: de Alemany Bolufer a la Morfología Distribuida
Autors: Isabel Oltra-Massuet
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Morphology and neurolinguistics of Spanish
Autors: Isabel Oltra-Massuet; Linnaea Stockall
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Internationalisation of universities and minority languages: language policy tensions in Catalonia, Wales and the Basque Autonomous Community
Autors: Lídia Gallego-Balsà, Josep M. Cots, Peter Garrett
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: La capacitat d¿atracció (o de contracció) de la llengua catalana. Una diagnosi amb llums i ombres
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: La gestió normativa de la llengua portuguesa. Aproximació glotopolítica
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: Llindar
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2021 Clau: Book Chapters
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with Experiencer object
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Estudio comparativo de la modalidad habilitativa en predicados no verbales en lenguas romances, germánicas y euskera
Autors: Elena Castroviejo Miró; Isabel Oltra-Massuet
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Estudio comparativo de la modalidad habilitativa en predicados no verbales en lenguas romances, germánicas y euskera
Autors: Elena Castroviejo; Isabel Oltra-Massuet
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: 1868 Pompeu Fabra: El seny ordenador de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: ¿Què ens queda per saber i per estudiar de Pompeu Fabra?
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Die Reise nach Spanien von Gunnar Gunnarson und ihre literarische Bearbeitung für die deutsche Leserschaft durch Helmut de Boor
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Propuesta de nueva etimología para bernstein
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Comunicació vs. Demarcació. La modelització de la varietat formal de la llengua catalana
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Social and Functional Variation in Catalan
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Social and functional variation in catalan
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Changes in the argument and event structure of psych verbs in the history of Spanish
Autors: Batllori, Montserrat, Elisabeth Gibert-Sotelo i Isabel Pujol
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Una aproximación a los verbos prefijados con des- de significado efectivo
Autors: Gibert Sotelo, Elisabeth
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Fabra, neòleg: terminologia i neologia en l¿obra de Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Pedrolo i la llengua: una primera aproximació
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Pompeu Fabra: ciència i compromís
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: La llengua catalana: aproximació demolingüística a una realitat complexa
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Niveles de entrada en lengua catalana y española de los alumnos del Grado de Educación Infantil
Autors: Rocío Cuberos, M. Vicenta González, Carles Royo
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Cyclic change in affixal negation: from Latin to Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Proyectos culturales para mejorar la lengua en la universidad
Autors: Glória Bordons; Carles Royo Bieto
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Els estudis sobre Pompeu Fabra (1998-2017)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Visites de Pompeu Fabra a Tarragoma
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Niveles de entrada en lengua catalana y española de los alumnos de la doble titulación de maestro en comparación con los de educación infantil
Autors: María Vicenta González Argüello; Rocío Cuberos; Carles Royo Bieto
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Domènec Guansé, primer biògraf de Pompeu Fabra
Autors: Montserrat Corretger; Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Organizing Feedback
Autors: Oltra-Massuet, Isabel
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: El valor comunicatiu de la llengua.Un criteri per a la gestió lingüística en la varietat formal de la llengua catalana
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Asymmetries between Goal and Source prefixes in Spanish: a structural account from a diachronic perspective
Autors: Gibert Sotelo, Elisabeth
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Quan la norma és descripció: de Pompeu Fabra a Joan Solà
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Rememorant un repte històric: antecedents en el procés de reconeixement i protecció de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Conclusions
Autors: Pradilla, Miquel Àngel; Solé, Joan
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Altres Documents / Other documents 
2017 2018 2019 2020 2021
Títol: La victòria de Pompeu Fabra
Autors: Antoni Rovira i Virgili, Jordi Ginebra Serrabou (ed. lit.), Marina Mallafrè Balsells (ed. lit.)
Any: 2018 Clau: Monograph
Títol: Reptes del dret lingüístic català: reflexions per a un debat crític
Autors: Anna Maria Pla, Jordi Ginebra Serrabou, Agustí Pou Pujolrás, Jaume Vernet i Llobet
Any: 2017 Clau: Monograph
Títol: La nova normativa de l¿Institut d¿Estudis Catalans: Guia pràctica
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Monograph
Patents Sol.licitades / Patents 
2017 2018 2019 2020 2021
Congressos / Conferences 
2017 2018 2019 2020 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Affixal negation is not always negative: Evidence from Catalan and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo, Isabel Pujol Payet
Títol: Cambio tipológico y sufijación verbal: los derivados en -izar
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo, Isabel Pujol Payet
Títol: Nanosyntax of suffixed verbs from Latin to Romance: A change in progress
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo, Rafael Marín
Títol: Adjectival passives with a progressive reading
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo, Rafael Marín
Títol: Argument structure alternations and aspectual shift in extent verbs
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo, Rafael Marín
Títol: Unexpected Adjectival Passives
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Poster
Any: 2021
Autor/a: Georgina Alvarez Morera; Celia Fullana; Isabel Oltra-Massuet
Títol: Unergative Cognate Structures and Light Verb Constructions across English and Romance
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: Evaluative morphology across domains. A view from Catalan and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2021
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: On the nature of theme vowels: a view from Catalan and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2021
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: On the spell-out of theme vowels in Catalan and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2021
Autor/a: Víctor Acedo-Matellán, Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: On the argument and event structure of the Catalan suffix -ejar
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Víctor Acedo-Matellán; Isabel Oltra-Massuet
Títol: Els verbs de règim preposicional i la distinció predicats d¿estadi i d¿individu
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2021
Autor/a: Block, David; GALLEGO BALSÀ, LÍDIA
Títol: Working class minority ethnic students in Catalan higher education: The narratives of an under-researched group
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Adjectival passive participles in Spanish and Catalan
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Conference and other non published contributions
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Canvis tipològics en la codificació d'esdeveniments: els verbs complexos
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Sobre la negación morfológica
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Trayectorias de Origen y negación: Nanosintaxis de los prefijos des- e in- y sus antecedentes latinos
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: What affixal negation can tell us about adjectival passive participles (and vice versa)
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Conference and other non published contributions
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo i Rafael Marín
Títol: When ¿estar + participle¿ gives rise to a progressive reading
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: El tratamiento de los verbos deverbales: De Alemany Bolufer a la Morfología Distribuida
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: El objeto experimentante como una localización mental en español y catalán
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Els verbs catalans monoargumentals amb subjecte experimentador: inergatius o inacusatius?
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Verbos psicológicos catalanes inacusativos: el clítico "en" anafórico del sujeto argumento interno
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Entre verbo y adjetivo: clasificación y análisis de los participios pasivos adjetivales
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo i Isabel Pujol Payet
Títol: La morfología verbal latina y el cambio tipológico: a propósito de -izare
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: Linguistic Theory. Panel Discussion
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Discussion board
Any: 2019
Autor/a: Isabel Oltra-Massuet
Títol: On the morphosyntax of evaluative deverbal verbs in Catalan and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2019
Autor/a: Kamran Khan i Lídia Gallego-Balsà
Títol: Gallego-Balsà, Lídia and Khan, Kamran (2019) ¿We can¿t mix with her because she can¿t speak¿: University students of colour navigating the Catalan educational system.
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Aproximació sintàctica i semàntica a l'alternança acusatiu/datiu dels verbs psicològics catalans
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2019
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Estructura argumental dels verbs psicològics transitius catalans amb subjecte experimentador
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: La interpretació no estativa dels verbs psicològics amb subjecte experimentador
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Adjectival passive participles and negative prefixation
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Conference and other non published contributions
Any: 2018
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Categorizing prefixes? Syntactic decomposition of the negative prefix in-
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Cyclic change in affixal negation: from Latin to Romance
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Elisabeth Gibert-Sotelo
Títol: Source paths, telicity, and lower closed scales: the case of Romance des-
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: GALLEGO BALSÀ, LÍDIA; Cots, Josep M.
Títol: Introducing plurilingualism in ESP: the students¿ response.
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè científic. V Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè organitzador. V Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Lídia Gallego Balsà y Patrícia Jiménez
Títol: Re-entering your home university after study abroad: A systemic functional approach to the analysis of five higher education institutions¿ webpages
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: OLTRA MASSUET, MARIA ISABEL
Títol: Morris Halle in morphology
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Alternança acusatiu/datiu i flexibilitat semàntica i sintàctica dels verbs psicològics catalans
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Aplicació nova normativa I
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Domini de l¿espai i domini del temps en les llengües. Un contrast en els verbs psicològics
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Flexibilitat sintàctica del verb "interessar"
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Las alternancias de enlace de los predicados psicológicos catalanes
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Taller «Adaptació de la nova normativa de l¿IEC a Secundària»
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: Carles Royo Bieto
Títol: La restricció dels sintagmes nominals escarits postverbals en els verbs psicològics catalans. Una explicació des del punt de vista informatiu
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Carles Royo Bieto
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Elisabeth Gibert Sotelo
Títol: Diachronic variation in lexical negation: A syntactic perspective
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Elisabeth Gibert Sotelo
Títol: On the encoding of negation by source prefixes and the satellite-/verb-framed typology: Evidence from Latin and Spanish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GALLEGO BALSÀ, LÍDIA; Sabaté, Maria
Títol: ¿It's much better here: Students¿ expectations concerning disciplinary knowledge as shaped by former Erasmus students and researchers¿
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: Antoni de Bofarull i la nació literària
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: Antoni de Bofarull i la recerca de la identitat catalana
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: ¿Per què i com fabriquem les paraules?.
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: La fraseologia
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2017
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè científic. Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades. Barcelona, 19‐21 d'abril de 2017. Organitzat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya i la Indiana Universit
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Affixation across syntactic categories: The case of English -ish
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Paper
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 27th Colloquium on Generative Grammar
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 41st AEDEAN - Panel Sintaxis
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 42nd AEDEAN - Panel Sintaxis
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. Going Romance
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: VARINT-17 (Workshop on Linguistic Variation at the Interfaces)
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017