saltar al contingut principal
Cercar
URV

Resultats - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]


Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]

Tesis Doctorals Dirigides / Theses 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: El llenguatge de l\'obra dramàtica de Joan Puig i Ferreter
Autor: M. Teresa Domingo Masdéu
Director: Ginebra Serrabou, Jordi (Autor O Coautor) ; Jordi Ginebra Serrabou
Universitat: N/D
Any: 2017
País: N/D
Publicacions en Revista / Papers 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: El règim i les accepcions del verb encantar
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Article
Revista: ACTES DEL V COL·LOQUI INTERNACIONAL LA LINGÜÍSTICA DE POMPEU FABRA
País: N/D
Títol: Els verbs psicològics pronominals catalans i l¿alternança emotiva/volitiva
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Etudes Romanes De Brno
País: N/D
Títol: La restricció als sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics catalans
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Article
Revista: LLENGUA & LITERATURA
País: N/D
Títol: On the encoding of negation by Source prefixes and the satellite-/verb-framed distinction: Evidence from Latin and Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Linguistic Variation
País: N/D
Títol: Derivación verbal y cambio tipológico: a propósito del latín -izare
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth i Isabel Pujol Payet
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Lingue Antiche E Moderne
País: N/D
Títol: THE YEAR FABRA 2018 (II)
Autors: Ginebra Serrabou, Jordi
Any: 2020 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: L\'Any Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (II)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Autors: ROYO BIETO, CARLES
Any: 2020 Clau: Article
Revista: Dative Constructions In Romance And Beyond
País: N/D
Títol: L¿accepció causativa del verb «interessar» amb complement preposicional
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Open Generative Syntax Series
País: N/D
Títol: YEAR FABRA 2018 (I)
Autors: Ginebra, Jordi
Any: 2019 Clau: Editorial
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: La llengua de Verdaguer vista per Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Anuari Verdaguer
País: N/D
Títol: L¿Any Fabra 2018 (I)
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Llengua & Literatura
País: N/D
Títol: Teoria fraseològica en la Gramàtica catalana (1956) de Pompeu Fabra
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Revista Ítaca
País: N/D
Títol: El mito de Sigurdo I de Noruega como cruzado
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Svmma. Revista De Cultures Medievals
País: N/D
Títol: IV Jornades La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana (14 i 15 de juny de 2018)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: The Myth of Sigurd of Norway as a Crusader
Autors: Riutort i Riutort, Macia
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Svmma. Revista De Cultures Medievals
País: N/D
Títol: L¿accepció causativa del verb "interessar" amb complement preposicional
Autors: Royo, Carles
Any: 2019 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: Generic and action-dependent abilities in Spanish 'Be capable'
Autors: Castroviejo, Elena; Oltra-Massuet, Isabel;
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Glossa. An Ambilingual Interdisciplinary Journal
País: N/D
Títol: Deriving ablative, privative, and reversative meanings in Catalan and Spanish
Autors: Gibert-Sotelo, Elisabeth
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Borealis: An International Journal Of Hispanic Linguistics
País: N/D
Títol: Observatori de Neologia (ed.) (2016): Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 14), 234 p.
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2018 Clau: Review
Revista: ESTUDIS ROMÁANICS
País: N/D
Títol: Quan la norma és descripció: de Pompeu Fabra a Joan Solà
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2018 Clau: Article
Revista:  Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (Eds.): Joan Solà¿ Una Memòria Viva
País: N/D
Títol: L\'Any Fabra: progrés i cloenda
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Caràcters: És Una Revista De Llibres
País: N/D
Títol: Pompeu Fabra, una llengua moderna per a una nació moderna
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Llengua Nacional
País: N/D
Títol: El Mapa Lingüístico Argelino
Autors: Nadir, Rachid Riutort, Macia Gutierrez-Colon, Mar
Any: 2018 Clau: Article
Revista: Anaquel De Estudios Árabes
País: N/D
Títol: Comunitat lingüística i norma. Actes del iV Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013)
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Any: 2018 Clau: Editorial
Revista: N/D
País: N/D
Títol: Verbs psicològics catalans: el cas d¿«agradar» i «interessar»
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: El «canvi i caiguda de preposicions» en el Tirant lo Blanch
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revista Valenciana De Filologia
País: N/D
Títol: Lexical combinatorics in Catalan
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Collocations And Other Lexical Combinations In Spanish. Theoretical, Lexicographic And Applied Perspectives
País: N/D
Títol: Quan els catalans van inventar Espanya [ressenya de Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat, Barcelona, Edicions 62, 2017]
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Review
Revista: Serra D'or
País: N/D
Títol: Rememorant un repte històric: antecedents en el procés de reconeixement i protecció de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Reptes Del Dret Lingüístic Català
País: N/D
Títol: Lutero como creador de la lengua literaria alemana moderna
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Tribuna Plural : La Revista Científica
País: N/D
Títol: Després de la tempesta arriba la calma? A propòsit de la dinamicitat de la política i la planifició lingüístiques en l\'àmbit de la llengua catalana
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Towards a morphosyntactic analysis of -ish
Autors: Oltra-Massuet, Isabel;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Word Structure
País: N/D
Títol: Syntactic priming as a test of argument structure: A self-paced reading experiment
Autors: Oltra-Massuet, Isabel; Sharpe, Victoria; Neophytou, Kyriaki; Marantz, Alec;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Frontiers In Psychology
País: N/D
Títol: Differential Indirect Object Marking in Romance (and how to get rid of it)
Autors: PINEDA, ANNA; ROYO, CARLES
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Revue Roumaine De Linguistique-Romanian Review Of Linguistics
País: N/D
Títol: Després de la tempesta arriba la calma? A propòsit de la dinamicitat de la política lingüística en l'àmbit de la llengua catalana
Autors: Pradilla Cardona M
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: El coneixement del català 2011. Mapa sociolingüístic de Catalunya. Anàlisi sociolingüística del Cens de població de 2011
Autors: Pradilla, Miquel Àngel; Solé, Joan
Any: 2017 Clau: Editorial
Revista: N/D
País: N/D
Títol: Nivell de llengües dels futurs mestres
Autors: Rosa Brion Caiño; Natalia Fullana; Carles Royo Bieto
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Articles De Didactica De La Llengua I De La Literatura
País: N/D
Títol: Verbs psicològics catalans: el cas de "agradar" i "interessar"
Autors: Royo, Carles;
Any: 2017 Clau: Article
Revista: Caplletra (Valencia)
País: N/D
Títol: On capacities and their epistemic extensions
Autors: Castroviejo, Elena; Oltra-Massuet, Isabel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: In Tortora, C.; M. Den Dikken; I.L. Montoya; T. O'neill (Eds.) Romance Linguistics 2013. Selected Papers From The 43rd Linguistic Symposium On Romance Languages (Lrsl), New York, 17-19 April 2013.
País: N/D
Títol: What does be capable tell us about capacities? An answer from Romance.
Autors: Castroviejo, Elena; Oltra-Massuet, Isabel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: In Fabienne Martin, Marcel Pitteroff And Tillmann Pross (Eds.) Morphological, Syntactic And Semantic Aspects Of Dispositions, Sinspec - Working Papers Of The Sfb 732 Incremental Specification In Context
País: N/D
Títol: Polisèmia del nom punta i els seus derivats verbals: una comparativa històrica entre el castellà i el català
Autors: Gibert Sotelo, Elisabeth
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística
País: N/D
Títol: Albert Manent i l'onomàstica
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Univers Manent. Homenatge A La Figura I Obra D'albert Manent I Segimon
País: N/D
Títol: De llengües, mites i emocions al XIX català: ¿el mite de la llengua del cor? / Language, myths and emotions in nineteenth century Catalan: The myth of the language of the heart?
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Constructing Languages. Norms, Myths And Emotions
País: N/D
Títol: Quines normes sintàctiques hem d'ensenyar?
Autors: Jordi Ginebra
Any: 2016 Clau: Article
Revista: L'ensenyament Del Català Als Territoris De Parla Catalana. Estat De La Qüestió I Perspectives De Futur
País: N/D
Títol: El model lingüístic educatiu a Catalunya. Crònica glotopolítica d\'una involució
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) (17 i 18 d'octubre de 2014)
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: Propositional ish as a syntactic Speech Act Phrase
Autors: Oltra-Massuet, Isabel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: A. Ibarrola-Armendariz & J. Ortiz De Urbina Arruabarrena (Eds.) On The Move: Glancing Backwards To Build A Future In English Studies. Bilbao: University Of Deusto.
País: N/D
Títol: El model lingüístic educatiu a Catalunya. Crònica glotopolítica d'una involució
Autors: Pradilla Cardona M
Any: 2016 Clau: Review
Revista: Estudis Romanics
País: N/D
Títol: -
Autors: Pradilla, Miquel Àngel
Any: 2016 Clau: Editorial
Revista: N/D
País: N/D
Títol: Aproximació a les dades lingüístiques del Cens de població 2011 a Catalunya
Autors: Pradilla, Miquel Àngel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Miscel·lània D'homenatge A Joan Martí I Castell.
País: N/D
Títol: Conclusions
Autors: Pradilla, Miquel Àngel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Informe Sobre La Situació De La Llengua Catalana (2015)
País: N/D
Títol: La sociolingüística catalana: una caracterització sumària
Autors: Pradilla, Miquel Àngel
Any: 2016 Clau: Article
Revista: Francesc Vallverdú Canes: Sessió En Memòria
País: N/D
Títol: Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015)
Autors: Pradilla, Miquel Àngel; Sorolla, Natxo
Any: 2016 Clau: Editorial
Revista: N/D
País: N/D
Llibres / Books 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: I Jornada \in memoriam\ de Josep Panisello: llengua i ensenyament : llengua estàndard i variació lingüística
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2017 Clau: Books
Capítols de Llibre / Book chapters 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with Experiencer object
Autors: Carles Royo Bieto
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Propuesta de nueva etimología para bernstein
Autors: Macià Riutort i Riutort
Any: 2020 Clau: Book Chapters
Títol: Changes in the argument and event structure of psych verbs in the history of Spanish
Autors: Batllori, Montserrat, Elisabeth Gibert-Sotelo i Isabel Pujol
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Una aproximación a los verbos prefijados con des- de significado efectivo
Autors: Gibert Sotelo, Elisabeth
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Pompeu Fabra: ciència i compromís
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2019 Clau: Book Chapters
Títol: Proyectos culturales para mejorar la lengua en la universidad
Autors: Glória Bordons; Carles Royo Bieto
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Niveles de entrada en lengua catalana y española de los alumnos de la doble titulación de maestro en comparación con los de educación infantil
Autors: María Vicenta González Argüello; Rocío Cuberos; Carles Royo Bieto
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Organizing Feedback
Autors: Oltra-Massuet, Isabel
Any: 2018 Clau: Book Chapters
Títol: Asymmetries between Goal and Source prefixes in Spanish: a structural account from a diachronic perspective
Autors: Gibert Sotelo, Elisabeth
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Quan la norma és descripció: de Pompeu Fabra a Joan Solà
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Rememorant un repte històric: antecedents en el procés de reconeixement i protecció de la llengua catalana
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Conclusions
Autors: Pradilla, Miquel Àngel; Solé, Joan
Any: 2017 Clau: Book Chapters
Títol: Propositional \ish\ as a syntactic speech act phrase
Autors: Isabel Oltra-Massuet
Any: 2016 Clau: Book Chapters
Títol: Lexical combinatorics in Catalan
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2016 Clau: Book Chapters
Títol: Aproximació a les dades lingüístiques del Cens de població 2011 a Catalunya
Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona
Any: 2016 Clau: Book Chapters
Títol: Conclusions
Autors: Pradilla Cardona, Miquel Ángel; Solé Camardons, Joan
Any: 2016 Clau: Book Chapters
Altres Documents / Other documents 
2016 2017 2018 2019 2020
Títol: La victòria de Pompeu Fabra
Autors: Antoni Rovira i Virgili, Jordi Ginebra Serrabou (ed. lit.), Marina Mallafrè Balsells (ed. lit.)
Any: 2018 Clau: Monograph
Títol: Reptes del dret lingüístic català: reflexions per a un debat crític
Autors: Anna Maria Pla, Jordi Ginebra Serrabou, Agustí Pou Pujolrás, Jaume Vernet i Llobet
Any: 2017 Clau: Monograph
Títol: La nova normativa de l¿Institut d¿Estudis Catalans: Guia pràctica
Autors: Jordi Ginebra Serrabou
Any: 2017 Clau: Monograph
Títol: Miscel·lània d\'homenatge a Joan Martí i Castell
Autors: Juan Martí Castell (hom.), Miquel Àngel Pradilla Cardona (dir.)
Any: 2016 Clau: Monograph
Patents Sol.licitades / Patents 
2016 2017 2018 2019 2020
Congressos / Conferences 
2016 2017 2018 2019 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: El objeto experimentante como una localización mental en español y catalán
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Els verbs catalans monoargumentals amb subjecte experimentador: inergatius o inacusatius?
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Verbos psicológicos catalanes inacusativos: el clítico "en" anafórico del sujeto argumento interno
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2020
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Aproximació sintàctica i semàntica a l'alternança acusatiu/datiu dels verbs psicològics catalans
Congrés/acte: Seminari De Recerca Del Departament De Filologia Catalana
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2019
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Estructura argumental dels verbs psicològics transitius catalans amb subjecte experimentador
Congrés/acte: 100 Godina Zagreba?Ke Romanistike: Tradicija, Kontakti, Perspektive (R100 Romanistika)
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: La interpretació no estativa dels verbs psicològics amb subjecte experimentador
Congrés/acte: Xxixe Congrès International De Linguistique Et De Philologie Romanes (Cilpr 2019 Copenhague)
Congrés/acte: Speaker
Any: 2019
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè científic. V Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'
Congrés/acte: V Col·loqui Internacional La Lingüística De Pompeu Fabra
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè organitzador. V Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra'
Congrés/acte: V Col·loqui Internacional La Lingüística De Pompeu Fabra
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: OLTRA MASSUET, MARIA ISABEL
Títol: Morris Halle in morphology
Congrés/acte: Roundtable The Early Days Of Generative Grammar And Their Relevance For Modern Linguistics. A Tribute To Morris Halle, Centre De Lingüística Teòrica Clt-Uab
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Alternança acusatiu/datiu i flexibilitat semàntica i sintàctica dels verbs psicològics catalans
Congrés/acte: Viii Trobada Del Grau De Llengua I Literatura Catalanes
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Aplicació nova normativa I
Congrés/acte: Jornada Sobre La Nova Normativa De La Llengua Catalana, «Ens Posem Al Dia?»
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Domini de l¿espai i domini del temps en les llengües. Un contrast en els verbs psicològics
Congrés/acte: 18è Col·loqui Internacional De Llengua I Literatura Catalanes
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants
Congrés/acte: V Col·loqui Internacional «La Lingüística De Pompeu Fabra»
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Flexibilitat sintàctica del verb "interessar"
Congrés/acte: De Llibres I Roses: Second California Symposium On Catalan Studies
Congrés/acte: Speaker
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Las alternancias de enlace de los predicados psicológicos catalanes
Congrés/acte: Seminari Amb Professor Convidat De Linstitut Für Romanistik
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: ROYO BIETO, CARLES
Títol: Taller «Adaptació de la nova normativa de l¿IEC a Secundària»
Congrés/acte: V Col·loqui Internacional «La Lingüística De Pompeu Fabra»
Congrés/acte: Invited paper
Any: 2018
Autor/a: Carles Royo Bieto
Títol: La restricció dels sintagmes nominals escarits postverbals en els verbs psicològics catalans. Una explicació des del punt de vista informatiu
Congrés/acte: De Llibres I Roses: First California Symposium On Catalan Studies
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Carles Royo Bieto
Títol: The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
Congrés/acte: International Workshop Datives Structures And Beyond
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: Antoni de Bofarull i la nació literària
Congrés/acte: Conferència Al Centre De Lectura De Reus, Amb Motiu De La Commemoració Dels 125 Anys De La Mort De Lescriptor I Historiador Reusenc. Reus, 9 Maig 2017.
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: Antoni de Bofarull i la recerca de la identitat catalana
Congrés/acte: Conferència Al Centre Damics De Reus, Amb Motiu De La Commemoració Dels 125 Anys De La Mort De Lescriptor I Historiador Reusenc. Reus, 18 Abril 2017.
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: ¿Per què i com fabriquem les paraules?.
Congrés/acte: Xerrada En El Marc De La Revetlla De Sant Jordi, Organitzada Per La Biblioteca Pública De Tarragona. Tarragona, 21 Dabril De 2017.
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: La fraseologia
Congrés/acte: Viii Simposi Internacional «Vers Una Sintaxi Històrica Del Català». Seu Universitària De La Nucia, Universitat Dalacant, 3-4 Febrer De 2017.
Congrés/acte: Paper
Any: 2017
Autor/a: Jordi Ginebra
Títol: Membre del comitè científic. Primer Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades. Barcelona, 19‐21 d'abril de 2017. Organitzat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya i la Indiana Universit
Congrés/acte: Primer Congrés Internacional Sobre Revitalització De Llengües Indígenes I Minoritzades. Barcelona, 19‐21 Dabril De 2017. Organitzat Per La Universitat De Barcelona, La Universitat De Vic‐
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Affixation across syntactic categories: The case of English -ish
Congrés/acte: Workshop Morphology And Syntax, 17-18th June
Congrés/acte: Paper
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 27th Colloquium on Generative Grammar
Congrés/acte: 27th Colloquium On Generative Grammar
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 41st AEDEAN - Panel Sintaxis
Congrés/acte: 41st Aedean - Panel Sintaxis
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 42nd AEDEAN - Panel Sintaxis
Congrés/acte: 42nd Aedean - Panel Sintaxis
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. Going Romance
Congrés/acte: Going Romance
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: VARINT-17 (Workshop on Linguistic Variation at the Interfaces)
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2017
Autor/a: Carles Royo Bieto
Títol: L¿alternança emotiva-volitiva dels verbs psicològics catalans
Congrés/acte: Xxviii Congresso Internazionale Di Linguistica E Filologia Romanza (Cilfr 2016 Roma)
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: GINEBRA SERRABOU, JORDI
Títol: «El reconeixement legal del català com a història d'una minorització»
Congrés/acte: Jornada El Català: Passat, Present I Futur. Jornada De Cloenda De Curs De Lassemblea De Filologia Catalana De La Urv. Tarragona, Universitat Rovira I Virgili, 10 De Juny De 2016.
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: OLTRA MASSUET, MARIA ISABEL
Títol: Syntactic priming as a test of argument structure: A self-paced reading experiment
Congrés/acte: Nellab - New York University Abu Dhabi
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: OLTRA MASSUET, MARIA ISABEL
Títol: Syntactic priming as a test of argument structure: A self-paced reading experiment
Congrés/acte: Seminari Del Centre De Lingüística Teòrica Clt-Uab
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: 40th GLOW - Generative Linguistics in the Old World
Congrés/acte: N/D
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: Membre del comitè científic. 40th AEDEAN - Panel Sintaxis
Congrés/acte: 40th Aedean - Panel Sintaxis
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel
Títol: On the (im)possibility of -ble adjectives from unaccusatives in Germanic and Romance.
Congrés/acte: Workshop On Aspect And Argument Structure Of Adjectives And Participles, 13-14 June
Congrés/acte: Paper
Any: 2016
Autor/a: Oltra-Massuet, Isabel, Victoria Sharpe, Kyriaki Neophytou & Alec Marantz
Títol: Syntactic priming as a test of argument structure: A self-paced reading experiment
Congrés/acte: Deutsche Gesellschaft Für Sprachwissenshaft, Workshop On The Syntax Of Argument Structure: Empirical Advancements And Theoretical Relevance, 24-26 February.
Congrés/acte: Speaker
Any: 2016