saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)


Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)

Unió Europea / European Union 
Títol: Aurora Alliance Research and Innovation for Societal Impact
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 101035804
Convocatòria: H2020-SwafS-2018-2020: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY. H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020. Topic: IBA-SwafS-Support-2-2020. Type of Action: CSA-LSP
Data d'Inici: 01/10/2021 Data de Finalització: 30/09/2024
Títol: Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution aimed at Water Reuse in the OilGas Industry
Investigador Principal: Contreras Iglesias, Sandra
Codi Oficial: 688989
Convocatòria: H2020-WATER-2015-two-stage: WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE. Topic: WATER-1a-2014. First application and market replication
Data d'Inici: 01/06/2016 Data de Finalització: 31/05/2019
Estat / Spanish 
Títol: Nuevas estrategias catalíticas sostenibles para la obtención de productos químicos innovadores de origen biológico a partir de biomasa no alimentaria
Investigador Principal: Cesteros Fernández, Yolanda
Codi Oficial: PID2019-110735RB-C22
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/06/2020 Data de Finalització: 31/05/2023
Títol: Renovación del difractómetro de rayos-X de polvo, detector de área y programas de interpretación y tratamiento de datos.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: EQC2019-006095-P-anticipo reembolsable
Convocatòria: Ajuts a infrastructures i equipament científico-tècnic del Subprograma estatal d'infrastructures científiques i tècniques i equipament.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS CON TAMAÑO Y FORMA VERDADERAMENTE UNIFORMES MEDIANTE EL SECADO DE ESPRÁIS GENERADOS ELECTRO-HIDRO-DINÁMICAMENTE
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: PGC2018-099687-B-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. 'Projectes d'I+D de Generació de Coneixement»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 30/06/2022
Títol: Valorización de hidrolizados a partir de biomasa lignocelulósica mediante procesos catalíticos y biológicos combinados
Investigador Principal: Constantí Garriga, Magdalena|Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: RTI2018-098310-B-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Adquisición de un microscopio electrónico de rastreo de emisión de campo (FESEM), con cañón focalizado de iones de galio (FIB) y microanálisis de RX (EDX)
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: EQC2018-005278-P-MINI
Convocatòria: Ajuts a infrastructures i equipament científico-tècnic del Subprograma estatal d'infrastructures científiques i tècniques i equipament.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Efflu-Comp: Recerca en tecnologies cost-eficients basades en processos de separació biològics i altres
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: COMRDI16-1-0065-03
Convocatòria: Acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Any 2016
Data d'Inici: 01/07/2017 Data de Finalització: 20/03/2021
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2017 SGR 01516
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Processos catalítics pel tractament d'efluents industrials
doctorand: Toscano Soto, Abel
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2015 DI 031
Convocatòria: DI - Doctorats industrials
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Obtención de productos de alto valor añadido a partir de biomasa lignocelulósica
Investigador Principal: Constantí Garriga, Magdalena|Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: CTM2015-69848-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS HOMOGÉNEAS MEDIANTE NEUTRALIZACIÓN CONTROLADA DE ELECTROSPRAYS
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: DPI2015-68969-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Plans d'actuació AMIC
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: TECCIT16-1-0045
Convocatòria: Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors catalans de tecnologia
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 30/03/2018
Títol: Nuevos Materiales y Reactores Fotocatalíticos para la eliminación de microcontaminantes y patógenos
Investigador Principal: Contreras Iglesias, Sandra
Codi Oficial: CTM2015-71054-REDT
Convocatòria: Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excelència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Accions de Dinamitzacio 'Xarxes d'Excelència'.
Data d'Inici: 01/12/2015 Data de Finalització: 31/08/2018
Títol: Contribució al tractament d'aigües per la indústria del petroli i el gas.
Investigador Principal: Contreras Iglesias, Sandra
Codi Oficial: 2013 DI 037
Convocatòria: DI - Doctorats industrials
Data d'Inici: 01/04/2014 Data de Finalització: 30/09/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2014 SGR 1640
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Catalunya / Catalonia 
Títol: ACTUA: Anàlisi Contextual dels factors de mitigació de la Transmissió de la COVID19 a l aUlA
Investigador Principal: Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: 2020 PANDE 00103
Convocatòria: Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020). Any 2020
Data d'Inici: 14/05/2021 Data de Finalització: 13/11/2022
Títol: Eliminació de Bacteris en Conductes d'Aire Condicionat amb Nanopartícules de Ag-TiO2 Assistides amb Radiació UV (BIODUCT)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: INNOTECRD19-1-0029
Convocatòria: Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO. Any 2019
Data d'Inici: 01/04/2020 Data de Finalització: 17/10/2021
Títol: Cuidem el que ens uneix - Operació 5: Materials avançats - Act. 5.1. Líquids iònics
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: PR15-020175-1
Convocatòria: Cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (2019)
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2022
Altres / Other 
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2019PFR-URV-59
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-59
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/07/2021
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: 2018EQUIP-09
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel
Codi Oficial: 2018EQUIP-10
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Font Capafons, José
Codi Oficial: 2018EQUIP-11
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-59
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/06/2018
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-57
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/09/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: Valorización de hidrolizados a partir de biomasa mediante procesos catalíticos (VALORA)
Investigador Principal: Contreras Iglesias, Sandra
Codi Oficial: 2021PGR-DIPTA-URV04
Convocatòria: Ajuts no competitius de la Diputació de Tarragona gestionats per la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Formació de personal investigador predoctoral
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: 2021PGR-DIPTA-URV30
Convocatòria: Ajuts no competitius de la Diputació de Tarragona gestionats per la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: ESTUDIO DE DIFERENTES REACCIONES DE OXIDACION Y DESHIDROGENACION EN REACTORES EN CONTINUO.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T20308S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 21/12/2020 Data de Finalització: 20/12/2021
Títol: CARACTERIZACION TERMICA PROGRAMADA , 2020
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T20288S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 11/12/2020 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: CARACTERIZACION DE MUESTRAS
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T20293S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 04/12/2020 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Desenvolupament d'aiguardents de fruites procedents d'excedents de fruita i envellits de forma accelerada
Investigador Principal: López Bonillo, Francisco
Codi Oficial: 2020CM17
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Convenis de recerca. Any 2020.
Data d'Inici: 15/10/2020 Data de Finalització: 15/06/2021
Títol: ESTUDIO DEL BALANCE DE MATERIA EN LAS PRUEBAS DE HIDROGENACION DE BASES LUBRICANTES DE ACEITES USADOS RECICLADOS EN PLANTA PILOTO
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T20135S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 13/05/2020 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: PRUEBAS CATALITICAS DE HIDROGENACION DE ACEITES MINERALES A ESCALA PILOTO EN MODO BATCH
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T20132S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 09/03/2020 Data de Finalització: 05/08/2020
Títol: ESTUDIO DE DIFERENTES REACCIONES EN REACTORES EN CONTINUO: CONVERSION DE DIPENTENOS EN P-CIMENO, OXIDACION DE TOLUENO A BENZALDEHIDO Y OXIDACION DE DIMETIL SULFURO A DIMETIL SULFOXIDO.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19272S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 17/12/2019 Data de Finalització: 16/12/2020
Títol: CARACTERITZACIO DE MOSTRES D'HIDROXID DE COURE
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19247S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 05/11/2019 Data de Finalització: 04/04/2020
Títol: PRUEBAS DE CATALIZADOR PARA HIDROGENACION DE BASES LUBRICANTES (CLARIANT)
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19059S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 24/10/2019 Data de Finalització: 23/01/2020
Títol: XIMO METATHESIS.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19232S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 30/09/2019 Data de Finalització: 29/09/2024
Títol: ESTUDIO DE POTENCIACION DE LA TRANSFERENCIA DE COLOR DE ENVOLTURAS DE CELULOSA REGENERADA
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19186S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 11/06/2019 Data de Finalització: 12/06/2022
Títol: REACTIVACION DEL CATALIZADOR 2019
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19141S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 04/06/2019 Data de Finalització: 14/06/2021
Títol: PRORROGA REACTIVACION DEL CATALIZADOR
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19123S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 16/05/2019 Data de Finalització: 14/06/2019
Títol: LABORATORY TESTS OF HYDROGENATION OF PURIFIED LUBRICANT BASES TO OBTAIN WHITE OILS
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19097S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/04/2019 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: ESTUDIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE PROCESO CONTAMINADAS CON NITRATOS
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19089S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/04/2019 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: CARACTERIZACION TERMICA PROGRAMADA Y POROSIDAD DE MUESTRAS DE MATERIALES, 2019
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19074S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/03/2019 Data de Finalització: 28/03/2019
Títol: ESTUDI BIBLIOGRAFIC I EXPERIMENTAL SOBRE L?ESTABILITAT DEL CU(OH)2 A TEMPERATURA AMBIENT
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19041S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 28/02/2019 Data de Finalització: 29/05/2019
Títol: PRUEBAS DE CATALIZADOR PARA HIDROGENACION DE BASES LUBRICANTES
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T19052S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/02/2019 Data de Finalització: 30/04/2019
Títol: DONACIO PEL PROJECTE ?CONVERSION OF PLASTIC WASTE INTO FUEL AND ADDED-VALUE CHEMICALS (ACRONYM: DECOM-PE)?
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T18267S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca.
Data d'Inici: 11/12/2018 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: AIGUARDENTS DE PROXIMITAT: VALORITZACIO DELS SUBPRODUCTES DE LA CERVESA I DELS BOTANICS DEL PRIORAT
Investigador Principal: López Bonillo, Francisco
Codi Oficial: T18283S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 05/12/2018 Data de Finalització: 04/12/2020
Títol: ESTUDI BIBLIOGRAFIC DEL PROCESDE PRODUCCIO D?HIDROXID DE COURE
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T18251S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 19/11/2018 Data de Finalització: 18/01/2019
Títol: CATALYTIC TESTS OF TK569 IN A HYDROGENATION PROCESS
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T18247S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 12/11/2018 Data de Finalització: 10/02/2019
Títol: ESTUDI PER A L?'OPTIMITZACIO DE LA UNITAT NAHS I DE NOVES VIES D?OBTENCIO DE SUBPRODUCTES
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T18121S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 09/05/2018 Data de Finalització: 08/02/2019
Títol: ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO TERMICO Y POROSIDAD DE MATERIALES ADSORBENTES DE H2S TIPO CARBON ACTIVO Y OXIDOS METALICOS Y EL EFECTO DE LA INCORPORACION DE NUEVOS ADITIVOS.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T18046S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 19/01/2018 Data de Finalització: 31/05/2018
Títol: STUDY OF ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOPS) FOR THE TREATMENT OF WASTEWATER WITH REFRACTORY COD REMOVAL
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T17224S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/11/2017 Data de Finalització: 28/11/2017
Títol: ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE ADICION DE NUEVOS MATERIALES POLIMERICOS A PARTIR DE ACIDO LACTICO Y POLILACTICO EN LA CELULOSA REGENERADA DURANTE LA PRODUCCION DE ENVOLTURAS PARA EMBUTIDOS.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T17191S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 30/08/2017 Data de Finalització: 29/11/2017
Títol: CONTRATO ENTRE EL CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUIMICA DE CATALUNYA Y LA EMPRESA LENARD BCN, S.L PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION (Y DESARROLLO) TITULADO TEJIDOS TECNICOS PARA PRENDAS EPI CON ALTAS PRESTACIONES MECANICAS ANTE EL CORTE O LA PUNCION
Investigador Principal: Díaz González, Francisco Manuel|Rosell Llompart, Joan
Codi Oficial: TQC17037S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/07/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: REACTIVACION DEL CATALIZADOR
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T17087S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/05/2017 Data de Finalització: 07/05/2019
Títol: EXTRUSIÓN CONTINUA DE ENVOLTURAS DE CELULOSA REGENERADA
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T17098S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 03/05/2017 Data de Finalització: 30/04/2019
Títol: ESTUDIO BIBLIOGRAFICO DE MATERIALES ADSORBENTES DE H2S TIPO CARBON ACTIVO Y OXIDOS METALICOS.
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco
Codi Oficial: T17065S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 03/04/2017 Data de Finalització: 02/06/2017
Títol: Definir el règim de col·laboració per seleccionar i contractar un/a estudiant de doctorat per al pla de Doctorals Industrials de la Generalitat de Catalunya, així com establir les condicions per al progrés acadèmic d'aquest estudiant i l'elaboració conjunta del projecte 'Síntesi de Carbodiimides com additius estabilitzants de polímers, mitjançant l'ús de diferents catalitzadors'
Investigador Principal: Medina Cabello, Francisco|Segarra Gonzalez, Anna Maria
Codi Oficial: DOCTORAT INDUSTRIAL-13/01
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Convenis de recerca.
Data d'Inici: 29/01/2014 Data de Finalització: 28/01/2017
Títol: Seleccionar i contractar un/a estudiant de doctorat del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i establir les condicions per al progrés acadèmic d'aquest i l'elaboració conjunta del projecte de recerca 'Contribució al tractament d'aigües per a la indústria del petroli i el gas'
Investigador Principal: Contreras Iglesias, Sandra
Codi Oficial: DOCTORAT INDUSTRIAL-13/02
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 29/01/2014 Data de Finalització: 28/01/2017
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: PARTICIPACIO DE LA FURV EN EL PROJECTE:ENOCOOP-GO: CREACIO DEL GRUP OPERATIU D'INNOVACIO DELS CELLERS DE COOPERATIVES AGRARIES CATALANES
Investigador Principal: López Bonillo, Francisco
Codi Oficial: T20221S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 11/05/2020 Data de Finalització: 30/10/2020