saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)


Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)

Unió Europea / European Union 
Títol: Beques Erasmus Mundus del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana - International Erasmus Master in Quaternary and Prehistory - 2019-2021
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 610531-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB
Convocatòria: EAC/A03/201: Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019
Data d'Inici: 01/10/2019 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Beques Erasmus Mundus del Doctorat en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana - International Doctorate in Quaternary and Prehistory IDQP Any 2017
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 532443-EM-5-2017-1-IT-ERA MUNDUS-EPJD
Convocatòria: EACEA/42/11. Erasmus Mundus 2009-13. Action 1 B: Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/07/2021
Títol: Integrative Approaches to Dental Wear: Non-Masticatory Tooth-Use Across the Mesolithic-Neolithic Transition Among Iberian Foraging and Farming Societies
Investigador Principal: Lozano Ruiz, Marina
Codi Oficial: 749188
Convocatòria: H2020-MSCA-IF-2016. Marie Sklodowska Curie Actions. Individual Fellowships. Topic: MSCA-IF-2016: Individual Fellowships
Data d'Inici: 01/10/2017 Data de Finalització: 30/09/2019
Títol: Beques Erasmus Mundus del Doctorat en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana - International Doctorate in Quaternary and Prehistory IDQP Any 2016
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 2016-1344/001-001-EMJD
Convocatòria: EACEA/42/11. Erasmus Mundus 2009-13. Action 1 B: Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Beques Erasmus Mundus del Doctorat en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (IDQP. Any 2015)
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 2015-1611/001-001-EMJD
Convocatòria: EACEA/42/11. Erasmus Mundus 2009-13. Action 1 B: Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
Data d'Inici: 01/01/2016 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Beques Erasmus Mundus del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana - International Master in Quaternary and Prehistory IMQP
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 159730-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA1-EPQR
Convocatòria: 1298/2008/CE. Erasmus Mundus 2009-2013
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 30/09/2019
Títol: Beques Erasmus Mundus del Doctorat en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (IDQP. Any 2014)
Investigador Principal: Lorenzo Merino, Carlos
Codi Oficial: 2014-0677/001-001-EMII-MMJD_01
Convocatòria: EACEA/42/11. Erasmus Mundus 2009-13. Action 1 B: Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Estat / Spanish 
Títol: Prehistoria y trashumancia en el Alt Ripollès
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald
Codi Oficial: 2019/01111/001
Convocatòria: Ayudas para la aplicación de metodologías y técnicas de las ciencias experimentales/analíticas en arqueo-paleontología. Any 2019
Data d'Inici: 30/09/2019 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Comportamiento eco-social de los homininos de la Sierra de Atapuerca durante el Cuaternario, V
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald|Mosquera Martínez, Marina
Codi Oficial: PGC2018-093925-B-C32
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. 'Projectes d'I+D de Generació de Coneixement»
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Adquisición de un microscopio electrónico de rastreo de emisión de campo (FESEM), con cañón focalizado de iones de galio (FIB) y microanálisis de RX (EDX)
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: EQC2018-005278-P-MINI
Convocatòria: Ajuts a infrastructures i equipament científico-tècnic del Subprograma estatal d'infrastructures científiques i tècniques i equipament.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT
Investigador Principal: Pigrau Solé, Antonio
Codi Oficial: 2017 SGR 00781
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)
Investigador Principal: Ollé Cañellas, Andreu
Codi Oficial: 2017 SGR 01040
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè inferior i mitjà
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald
Codi Oficial: 2014 SGR 899
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: Grup d'anàlisis de processos socioecològics, canvis culturals i dinàmiques de població a la Prehistòria (GAPS)
Investigador Principal: Vaquero Rodríguez, Manuel
Codi Oficial: 2014 SGR 900
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Títol: Abric Romaní - cinglera del Capelló
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald
Codi Oficial: 2014/100576
Convocatòria: Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2017
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)
Investigador Principal: Ollé Cañellas, Andreu
Codi Oficial: 2019PFR-URV-91
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)
Investigador Principal: Ollé Cañellas, Andreu
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-91
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/07/2021
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Matheu Malpartida, María Isabel
Codi Oficial: 2018EQUIP-08
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 30/06/2019
Títol: Infraestructura de Recerca
Investigador Principal: Llobet Valero, Eduard
Codi Oficial: 2018EQUIP-09
Convocatòria: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP)
Data d'Inici: 16/04/2018 Data de Finalització: 31/03/2021
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)
Investigador Principal: Ollé Cañellas, Andreu
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-91
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè inferior i mitjà
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-17
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Evolució social, cultural i biològica al Plistocè inferior i mitjà
Investigador Principal: Carbonell Roura, Eudald
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-17
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services