saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Arquitectura, Territori i Paisatge


Arquitectura, Territori i Paisatge

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Servicios ecosistémicos culturales, salud y bienestar en zonas urbanas y periurbanas con clústeres petroquímicos / Cultural ecosystem services, health and well-being in urban and peri-urban areas with petrochemical clusters
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: PID2020-114363GB-I00
Convocatòria: Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020
Data d'Inici: 01/09/2021 Data de Finalització: 31/08/2024
Títol: El paisaje como valor colectivo. Análisis de su significado, usos y percepción social
The landscape as a common value. Analysis of its significance, uses and social perception - CHORA
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: CSO2017-82411-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2021
Títol: PECT TurísTIC en familia - Publicació 'El Circ romà de Tarragona. Monument i ciutat'
Investigador Principal: Macías Solé, Josep Maria
Codi Oficial: TurísTIC
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2017 SGR 00492
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: PATRIARQ-CAIT
Investigador Principal: Zuaznabar Uzcudun, Guillermo|De Sola-Morales Serra, Pau
Codi Oficial: 2017 SGR 01050
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Architectural heritage (PATRIARQ)
Investigador Principal: Lluís Ginovart, Josep
Codi Oficial: 2014 SGR 1158
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-79
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Architectural heritage (PATRIARQ)
Investigador Principal: Lluís Ginovart, Josep
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-46
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Architectural heritage (PATRIARQ)
Investigador Principal: Lluís Ginovart, Josep
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-46
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: ESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC
Investigador Principal: Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T20311S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 30/12/2020 Data de Finalització: 29/06/2021
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: CONVENI PER L'ELABORACIO D'UN ESTUDI URBANISTIC
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: T20230S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 25/09/2020 Data de Finalització: 30/11/2020
Títol: SERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE FEDER 'RAMBLA SCIENCE' COM EQUIPAMENT DE DIVULGACIO CIENTIFICA A L'ANTIGA SEU DE L'EDIFICI DEL BANC D'ESPANYA
Investigador Principal: Frediani Sarfati, Arturo
Codi Oficial: T20069S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 05/03/2020 Data de Finalització: 04/06/2021
Títol: ASSESSORAMENT SOBRE SOLUCIONS ESTRUCTURALS I CONSTRUCTIVES I DE RESPOSTA DE DETERMINATS MATERIALS EN QUATRE EDIFICIS AMB VALOR PATRIMONIAL
Investigador Principal: Toldra Domingo, Jose Maria
Codi Oficial: T19163S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 08/07/2019 Data de Finalització: 07/11/2019