saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)


Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)

Unió Europea / European Union 
Títol: Science Engagement to Empower Disadvantaged adoleScents
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 101006251
Convocatòria: H2020-SwafS-2018-2020: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY. H2020-SwafS-2020-1. Topic: SwafS-31-2020. Bottom-up approach to build SwafS knowledge base. Type of Action: RIA
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Empowering consumers to PREVENT diet-related diseases through OMICS sciences
Investigador Principal: Fundacio Eurecat-Ctns , Ctns
Codi Oficial: 818318
Convocatòria: H2020-SFS-2018-2020: Sustainable Food Security. Topic: DT-SFS-14-2018: Personalized Nutrition
Data d'Inici: 05/10/2018 Data de Finalització: 04/10/2021
Títol: Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities
Investigador Principal: Fundacio Eurecat-Ctns , Ctns
Codi Oficial: 769643
Convocatòria: H2020-SC1-2016-2017: PERSONALISED MEDICINE. Call H2020-SC1-2017-CNECT-1: The submission of proposals to the 2 topics of this H2020-SC1-2017-CNECT-1 call closed on 31 January 2017. Topic: SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people as they age
Data d'Inici: 01/08/2017 Data de Finalització: 31/07/2020
Estat / Spanish 
Títol: Subproyecto: Herramientas biotecnológicas basadas en células y aptámeros para la detección de ciguatoxinas y tetrodotoxinas / Subproject: Biotechnological tools based on cells and aptamers for the detection of ciguatoxins and tetrodotoxins
Investigador Principal: O'Sullivan -, Ciara Kathleen|Fragoso Sierra, Alex
Codi Oficial: PID2020-112976RB-C22
Convocatòria: Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020
Data d'Inici: 01/09/2021 Data de Finalització: 31/08/2024
Títol: Aceite de oliva virgen funcional enriquecido con compuestos fenólicos y yogur enriquecido con probióticos: estrategia dietética para abordar la sarcopenia en ancianos jóvenes
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria|Valls Zamora, Rosa Maria
Codi Oficial: PID2019-105164RB-I00
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020. Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d'I+D+i «Reptes investigació»
Data d'Inici: 01/06/2020 Data de Finalització: 31/05/2023
Títol: Identificació dels mecanismes d'acció de les antocianines aportades per pomes de polpa vermella mitjançant proteòmica funcional i descriptiva en el control dels factors cardiometabòlics en pacients hipercolesterolèmics.
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: SLT002/16/00239
Convocatòria: Programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Programa d'impuls del talent i de l'ocupabilitat. Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs.
Data d'Inici: 01/04/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2017 SGR 00522
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Promoció dels hàbits saludables (PECT Nutrisalt)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: Nutrisalt-Saludables
Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Any 2017
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: Efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratoòria prèvia: l'assaig clínic MEDIS (Mediterranean Diet and Smoking)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: SLT002/16/00155
Convocatòria: Programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Programa de coneixement d'excel·lència: Acció instrumental de projectes de recerca orientats
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: PECT TurísTIC en familia Operació: Àpats saludables
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: TurísTIC-Àpats
Convocatòria: Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Any 2017
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2021
Títol: Suplementación de antocianinas a través de manzana de pulpa roja o extracto de antocianina: mecanismos de acción y efectos cardiometabolicos en sujetos hipercolesterolémicos
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: AGL2016-76943-C2-2-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 30/12/2016 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: NFOC-SALUT: Grup de Recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malaltia Cardiovascular
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2014 SGR 873
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/04/2017
Catalunya / Catalonia 
Altres / Other 
Títol: Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2019PFR-URV-82
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-82
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/07/2021
Títol: Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-82
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: NFOC-SALUT: Grup de Recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malaltia Cardiovascular
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2016PFR-URV-B2-80
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/08/2018
Títol: NFOC-SALUT: Grup de Recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malaltia Cardiovascular
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2015PFR-URV-B2-80
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: NFOC-SALUT: Grup de Recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malaltia Cardiovascular
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2014PFR-URV-B2-80
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 30/06/2017
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: Grans Joves de zones urbanes: caracterització i cerca de solucions per la millora del seu estat de salut
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2021PGR-DIPTA-URV03
Convocatòria: Ajuts no competitius de la Diputació de Tarragona gestionats per la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 31/03/2022
Títol: Impacte de la COVID-19 en els establiments de restauració de la Província de Tarragona: Anàlisis de les necessitats i interessos dels establiments de restauració i dels clients creant solucions per adaptar-se a la situació post-COVID-19 de la Província de Tarragona
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 2020CM21
Convocatòria: Ajuts no competitius de la Diputació de Tarragona gestionats per la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2020.
Data d'Inici: 01/06/2020 Data de Finalització: 30/06/2021
Títol: Estudi de formació als restauradors de les Comarques de Tarragona sobre Dieta Mediterrània i gestió d'Al·lèrgens Alimentaris en els restaurants per avaluar la millora en els seus coneixements i en l'oferta gastronòmica dels restaurants. Dissenyar i implementar una formació als restauradors sobre com utilitzar la APP realitzada per la l’operació gestionada pel grup de recerca
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: 8004330008-2020-0015792
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2020.
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: ESTUDI D'?INTERVENCIO NUTRICIONAL
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: T19223S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF COFUND
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: FC008924
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 13/02/2018 Data de Finalització: 12/02/2021
Títol: ACTIVITATS I APORTACIO DE MITJANS ORIENTATS A ACONSEGUIR UN SISTEMA DE GESTIO D'EMPRESA SALUDABLE QUE SUPERI ELS ESTANDARDS ACTUALMENT EXISTENTS
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: T17267S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/12/2017 Data de Finalització: 30/11/2018
Títol: BIOIBERICA-MIOGENESI2, ESTUDIS IN VITRO PER AVALUAR L'EFECTE DE DOS EXTRACTES RICS EN ELASTINA DESENVOLUPATS PER BIOIBERICA SOBRE LA PROLIFERACIO CEL·LULAR I EL PROCES DE MIOGENESI
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria|Centre Tecnològic Nutricio I Salut, Ctns - Fundació Privada
Codi Oficial: TNS16007S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 26/02/2016 Data de Finalització: 05/01/2017
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: ACTIVITATS DE DIAGNOSI MEDICA PER LA DETERMINACIO DE PARAMETRES INDICADORS DE L'ESTRES OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG 2018
Investigador Principal: Nogués Llort, Maria Rosa
Codi Oficial: T18103N
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 09/02/2018 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: Prestació de serveis en programes de promoció d'estils de vida saludables
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: FC008851
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 01/02/2018 Data de Finalització: 31/01/2019
Títol: ACTIVITATS DE DIAGNOSI MEDICA PER LA DETERMINACIO DE PARAMETRES INDICADORS DE L'ESTRES OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG 2017
Investigador Principal: Nogués Llort, Maria Rosa
Codi Oficial: T17162N
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 28/06/2017 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Activitats i aportació de mitjans orientats a aconseguir un sistema de gestió d¿empresa saludable que superi els estàndards actualment existents
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria
Codi Oficial: FC008923
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 11/10/2016 Data de Finalització: 10/10/2017
Títol: VIDINGFITNESS-PERFILES; ASESORAMIENTO TECNICO EN EL DIAGNOSTICO Y LA CALIFICACION DE LA BASE DE DATOS DE USUARIOS DEL CENTRO PARA ANALIZAR EL TIPO DE PERFILES DEL CENTRO A NIVEL NUTRICIONAL
Investigador Principal: Solà Alberich, Rosa Maria|Centre Tecnològic Nutricio I Salut, Ctns - Fundació Privada
Codi Oficial: TNS16010S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Data d'Inici: 20/04/2016 Data de Finalització: 02/01/2017