saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)


Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)

Paraules Clau / Keywords
  • Arqueologia experimental
  • Cognició
  • Comportament humà
  • Evolució humana
  • Paleoecologia
  • Plistocè
  • Tafonomia
  • Tecnologia lítica
  • Zooarqueologia
  • complexitat social
Linies de Recerca / Research lines