saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE


Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE

Paraules Clau / Keywords
  • Anàlisi de cicle de vida
  • Avaluació de riscos per a la salut humana i els ecosistemes
  • Contaminació ambiental
  • Disseny i desenvolupament de procesos més sostenibles
  • Modelització ambiental
  • Optimització de sistemes
  • Programació matemàtica
  • simulació de processos
  • sistemes multicriteri de presa de decisió
Linies de Recerca / Research lines