saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - FONT CAPAFONS, JOSÉ


FONT CAPAFONS, JOSÉ

Paraules Clau / Keywords
 • Activated carbon
 • Advanced oxidation processes
 • Parameter estimation
 • Wastewater treatment
 • membrane processes
Linies de Recerca / Research lines
 • Cinètica química i estimació de paràmetres
 • Digestió i estabilització de fangs
 • Oxidació Humida Catalítica
 • Oxidació catalítica amb peròxids
 • Processos d'oxidació avançada
 • Reducció anaeròbia sobre carbó biològicament activat
 • Tecnologia de Membranes