ASSIGNATURA: SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPOR└NIA.
CODI: 22204215

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PR└CTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (22204215). 05/02/2018    13/04/2018    DIMARTS    16 - 17    TALLER 3.1 GR└FICA CAT
05/02/2018    13/04/2018    DIMARTS    17 - 18    TALLER 3.1 GR└FICA CAT
14/04/2018    25/05/2018    DIMARTS    16 - 17    TALLER 3.1 GR└FICA CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (22204215). 05/02/2018    25/05/2018    DIMARTS    15 - 16    TALLER 3.1 GR└FICA CAT


GRUP PROFESSORS
Grp PR└CTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (22204215). CARLOS BARBER└ ESCO═
ALFONS CIVIT MART═NEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (22204215). CARLOS BARBER└ ESCO═
ALFONS CIVIT MART═NEZ


Aquests horaris seran definitius a partir del dia de l'inici del periode oficial de matrÝcula