Simposi Internacional
Jorge Semprún: memòria, història, literatura

21 i 22 de març de 2012
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres - Campus Catalunya
Tarragona

CAT
CAST
FR

Departament de Filologies Romàniques
Universitat Rovira i Virgili

Aquest simposi internacional intentarà aproximar-se a la figura i l’obra de Jorge Semprún (1923–2011) a través de la triple proposta que apareix en el seu títol: “memòria, història, literatura”. Els conferenciants/ponents, tots ells reconeguts especialistes o estudiosos de l’obra de Semprún i de les circumstàncies històriques que li va tocar viure, esbrinaran una realitat (biografia i obra) especialment complexa. I ho faran des de diferents perspectives apropant-se a una obra múltiple en la qual, al costat de la literatura, el cinema ocupa també un destacat lloc, atesa aquesta altra faceta de Semprún com a guionista.

D’altra banda, aquestes jornades pretenen ser també un homenatge a Jorge Semprún que havia estat proposat pel departament de Filologies Romàniques com a doctor honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili. Però el seu traspàs el juny de 2011 va impedir malauradament que aquesta proposta esdevingués una realitat.