Comité organizador

Juan F. García Bascuñana (responsable)  (Depart. Filol. Románicas URV)

María Dolores Gimeno Puyol  (Depart. Filol. Románicas URV)

Santiago Montes Montes (Depart. Filol. Románicas URV)

María Inmaculada Rius Dalmau (Depart. Filol. Románicas URV)

Luminita Felicia Tunsoiu (Depart. Filol. Románicas URV)