ir al contenido principal
Buscar
URV

Branca: Arts i Humanitats

Programa Formatiu de Grau: Història i Història de l'Art

  • Estructura
  • Contingut:
  • Calendari d'Implantació del Grau / Calendari d'Extinció del Pla Preexistent
  • Taula d'Adaptació (afecta als estudiants amb estudis del pla 2008)
  • Assignatures Comunes del PFG d'Història i Història de l'Art

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 12 30 6 (Obligatòria) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 132 30 6 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
12294001 Arqueología General 6 Bàsica  
12294002 Arte Antiguo 6 Bàsica  
12294003 Mundo Actual 6 Bàsica  
12294004 Prehistoria y Evolución Humana 6 Bàsica  
12294005 Sociedad y Cultura en la Antigüedad 6 Bàsica  
Segon Quadrimestre
12294006 Arte Medieval 6 Bàsica  
12294007 Arte Moderno 6 Bàsica  
12294008 Recursos y Gestión Digital 6 Bàsica  
12294009 Sociedad y Cultura en la Edad Media 6 Bàsica  
12294010 Sociedad y Cultura en Época Moderna 6 Bàsica  

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294101 Archivística 6 Obligatòria
12294102 Historia Antigua 6 Obligatòria
12294103 Historia Medieval 6 Obligatòria
12294104 Historia Moderna 6 Obligatòria
12294105 Sociedad y Cultura en Época Contemporánea 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294106 Arte Contemporáneo 6 Obligatòria
12294107 Historia de América 6 Obligatòria
12294108 Historia Contemporánea 6 Obligatòria
12294109 Historia de Europa 6 Obligatòria
12294110 Historiografía y Métodos para el Estudio de la Historia y la Historia del Arte 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12294111 Historia Antigua de la Península Ibérica 6 Obligatòria
12294112 Historia Medieval de la Corona de Aragón 6 Obligatòria
12294113 Historia Medieval de España 6 Obligatòria
12294114 Prehistoria de la Península Ibérica 6 Obligatòria
12294115 Territorio y Sociedad 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12294116 Historia Contemporánea de Cataluña 6 Obligatòria
12294117 Historia Contemporánea de España 6 Obligatòria
12294118 Historia de las Estructuras Políticas 6 Obligatòria
12294119 Historia Moderna de España 6 Obligatòria
12294120 La Corona de Aragón en la Edad Moderna 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12294301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
12294121 Didáctica y Socialización de la Historia 6 Obligatòria
12294122 Museología 6 Obligatòria
12294401 Pràctiques Externes 6 Obligatòria
Optatives   30 Optativa

Normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Lletres

Normativa de Pràctiques Externes de la Facultat de Lletres