go to main contents
Search
URV

Procedures for implementation of provisional exemption of credits cost in first registration

RESOLUCIÓ REU/2030/2021, de 21 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2021-2022, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (ref. BDNS 571490). (catalán)

Frequently Asked Questions (catalán)

More information: AGAUR web