go to main contents
Search
URV


Desenvolupament Sostenible: conceptes teórics i bones pràctiques.

The course aimed to provide a space for reflection on the major theoretical concepts in sustainable development and its practical application. The following presentations took place during the course:

  • Inauguration of the course with Joan Alberich and Enric Aguilar.
  • "Desenvolupament sostenible: conceptes teòrics i bones pràctiques", Joan Alberich.
  • "Desenvolupament sostenible: repte global, repte local", Enric Aguilar.
  • "Els riscos naturals a Catalunya, la seva gestió des de la protecció civil", Joan C. Francès.
  • "La generació de residus i les seves implicacions ambientals", Òscar Saladié.
  • "Els reptes de la sostenibilitat a escala local. L'exemple d'un projecte de carril bici", Jordi Recordà.
  • "Diners i consciència. Reflexions per a una transformació personal i socials", Joan Antonio Melé.
  • "El paper de l'administració autonòmica en el desenvolupament sostenible", Josep Enric Llebot.
  • "Entre la negació i el catastrofisme rau la sostenibilitat", Joan David Tábara.
  • "Ètica ambiental, per una nova relació amb el planeta", José Luis Gallego.

Click here to see pictures of the course

Activitats per crear conciencia medioambiental a la generació de joves 2.0.

At the beginning of the course we found that none of the students knew how to create a blog, edit video or, much less create activities. Now that the course is over, everyone knows how to create blogs, video editing and seek appropriate activities for different age levels.

As an example, we do a compilation of various blogs that the students themselves have made.

Adresses of the blogs that were created during the course:

Picures: