Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Telèfons d´interès

Departament de Química Física i InorgànicaTelèfons d'interès

 
Consergeria Facutat de Química

Dilluns a Divendres de 7:30 a 22:00h

Tel:  977 55 8600

Empresa Seguretat

24 hs

Vigilant Campus

Prosegur: 659 309 511
Secretaria Facultat de Química 
Secretaria USGD-DQAQO-DQFI-DBB
 Escola de Postgrau i Doctorat
  • Tel. 977 25 6596 http 
Servei de Gestió Acadèmica (SGA)
  • Tel. 977 55 9512 - Fax 977 558 022 http
Servei de Gestió a la Recerca (SGR)
  • Tel. 977 55 9522 - Fax 977 558 278 http
Servei de Recursos Humans
  • Tel: 977 55 95 04 http

Informació