Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Recerca > Organometal·lics i Catàlisi Homogènia

Departament de Química Física i InorgànicaRecerca

Organometal·lics i Catàlisi Homogènia

Grup de recerca format per un grup de professores/rs i investigadores/rs de l'àrea de Química Inorgànica del Departament de Química Física i Inorgànica.

El principal objectiu del grup és el desenvolupament de catalitzadors per a obtenir productes d'interès en el camp farmacèutic, fitosanitari o biològic de manera més eficient i benigna pel medi ambient. Treballem amb un ampli ventall de processos, com ara la hidrogenació d'alquens, reaccions de carbonilació, reaccions d'acoblament C-C, hidroboracions i polimeritzacions, abordant especialment les vessants asimètriques. Dissenyem els catalitzadors en la forma que més adequada per a la resolució del problema: catalitzadors moleculars, nanopartícules metàl•liques o catalitzadors ancorats en diferents suports. Emprem metodologies eficients d'screening, reciclatge de catalitzadors i estudis de mecanismes per a optimitzar els processos. Incidim especialment en la millora de l'impacte ambiental de les reaccions estudiant els aspectes de reducció de residus, utilització de dissolvents alternatius i buscant la màxima selectivitat de les reaccions. Apostem per la formació dels estudiants en un entorn estimulant, multidisciplinari i internacional. Tenim fonts de finançament públic i privat, canalitzades a través del Centre Tecnològic TECAT


Informació