Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Recerca > SPABE

Departament de Química Física i InorgànicaRecerca

Digital Signal Processing in Aerospace and Biomedical Environments (SPABE)

Format per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, SPABE col·labora amb altres grups similars de la mateixa universitat, així com en altres grups de la "Université Libre de Bruxelles, ULB", la "Universitat de Barcelona, UB" i la "Universitat Politècnica de Barcelona, UPC". També, SPABE manté un contacte proper amb el "Centro de Operaciones y Usuarios de Soporte de la Estación Espacial Internacional, E-USOC", i amb "l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, IEEC".


Les tres principals línies d'investigació de SPABE són:

  • Processat digital de senyals bioelèctriques: L'electrocardiograma, l'electroencefalograma i l'electrooculograma s'investiguen sota condicions de gravetat alterada (hipergravetat i microgravetat), ja que el cor, el cervell i l'oïda són les fonts de pertorbacions fisiològiques més importants quan el cós humà es troba sota aquestes condicions.
  • Processat digital de senyals d'acceleració: SPABE pretén estudiar y caracteritzar en profunditat l'entorn acceleromètric de diferents experiments ESA de termodifusió duts a terme recentment a l'Estació Espacial Internacional utilitzant els senyals descarregats de la pàgina web NASA PIMS. Tècniques de processat digital de senyals de segon ordre permetran una caracterització inicial de les empremtes espectrals dels corresponents senyals. El seu comportament no lineal es tracta utilitzant un anàlisi estadístic de ordre superior (biespectre, triespectre, acoblament quadràtic o cúbic, etc.) i el seu caràcter estacionari s'analitza mitjançant la transformada de Fourier de temps curt, STFT.
  • Comportament físic de sistemes líquids complexos sota condicions de gravetat reduïda: SPABE continua treballant en l'impacte dels entorns de gravetat reduïda en sistemes líquids de difusió y termodifusió (barreges binàries i ternàries). Esforços addicionals s'adreçaran també al tractament computacional de les fortes pertorbacions generades per la presència de superfícies lliures.

Busquem candidats amb bon expedient acadèmic per realitzar tesis doctoral "Termini de la convocatòria: 12 de juny de 2016"
pdf 

Informació